bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 
 Hong Duy Hng 19-01-2019 | Dn Chủ đấu với Trump như " chu chấu đ xe"

 *** 

 

BÍM THI THA HƯƠNG

 

 

 

SAO CHƯA HỈU ĐỜI ? 

Pelosi ṽn nói l
Những người ở ḷu có bà welcome
D l lịch đen ngm ṭi ác
D xì ke, phạm pháp, gít người
m bom cho n̉ nghe chơi
Nhưng bà nhơn đạo, bà mời họ dz

Bà ch Trump là v đạo đức
Đ cấm người còn dựng tường ngăn
Tường nào giữ nước an dn?
Chỉ là kỳ thị, là phn rẽ người!
Dù thực t́ lắm nơi ŕi loạn
Do dn khng hợp pháp gy ra
Gít người, hãm híp, đ́t nhà
Xì ke, ma túy, quả là b́t an
Và cảnh sát đang làm nhịm vụ
Súng n̉ đùng, đạn rú tang thương
Học sinh đang học trong trường
B̃ng đu đạn n̉ thịt xương nát bời
Dù gy ṭi là người ở lậu
Và d̃u cho kẻ x́u giết người
Nhưng Trump nghim trọng ho thi
Đ̉ xy tường đấy chứ đời vưỡn ngon
Di dn lậu welcome đ́n ở
Sẽ khng người bắt bớ, hỏi han
Ở đy bảo đảm an toàn
Chẳng ai chặn dọc chắn ngang đường đời

Rồi một bữa ba người ở lậu
Trước dinh Si (Pelosi) vượt giậu dựng lều
Khen bà t́t bụng, đáng yu
Bà mời người đ́n chia đìu giàu sang
Dựng l̀u xong, hn hoan, mừng rỡ
Tưởng từ nay ch̃ ở bình an
B̃ng đu cảnh sát ̣p sang
Đủi xong còn phạt, mĩn bàn một hai

Thì ra th́, bà loài giả d́i
Chẳng v dn m bởi v tiền
Nhà bà, bà đủi như đin
Mặc người ở ḷu, làm phìn qúc dn
Đời dn śng, dn c̀n an mạnh
Dn b̀u người đạo hạnh ti ba
Tưởng b xót nước thương nh
Ai ngờ b mặc sơn h hiểm nguy
Bà chẳng làm đìu chi ích nước
Nhưng ch́ng Trump từng bước, từng giờ
Bà cùng với Chuck Schumer
Bin cương dung kẻ vượt bờ nhảy v
Mặc vấn nạn chực chờ nằm đ
Chuỵn an nguy, v́t xó, bỏ lơ
u Chu, kìa khi lửa mờ
Php, Anh, Đức thế, b chưa tởn à?...
Khng giữ nước l b phản nước
Tiền thuế dn đừng tưởng của b
Thú dn, mau hãy đưa ra
Xy tường bin giới giữ nh, an dn
Bà khn lỏi, ai c̀n bà nhỉ
V̀ hưu đi, an nghỉ là vừa
Ch́n đời lắm nắng nhìu mưa
Xa trời, g̀n đ́t sao chưa hỉu đời ???

Tha Hương

links tham khảo:

https://youtu.be/5Hm8-OQSG18?t=154

https://www.wnd.com/2019/01/pelosi-calls-cops-to-remove-illegals-from-her-home/

https://www.washingtontimes.com/news/2019/jan/15/laura-loomer-sets-up-illegal-immigrant-sanctuary-o/

https://www1.cbn.com/cbnnews/national-security/2019/january/youre-killing-us-nancy-what-activists-did-to-pelosis-personal-wall-to-expose-her-hypocrisy-on-border-wall

http://viendongdaily.com/ban-cua-sat-thu-bi-bat-trong-vu-ban-san-bernardino-TMtGljlM.html

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng