bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 
 Hong Duy Hng 19-01-2019 | Dn Chủ đấu với Trump như " chu chấu đ xe"

 *** 

 

BÍM THI THA HƯƠNG

 

NÀO D̃ CÓ HAI ???

Nḥn lương có ṂT Đ LA
Ngà voi ng vác, chu choa, ng khờ !
Đ̉ những bọn ăn dơ, nó đ̣p
Đ̉ truỳn thng nó ḍp nó vùi
Và phe Dn Chủ n chơi
Hè nhau đánh phá tơi bời, kh̉ ng !
Ai bảo ng đem lòng giúp nước
Lại kin cường, đảm lược v song
Hai năm chuỷn núi dời sng
ng làm Nam, Bắc, Ty, Đng gịt mình
Được các nước cung nghing, ngưỡng vọng
Trải thảm đìu long trọng g̀n xa
Giá ng như Obama
Đem tìn tặng nước người ta ào ào
Khum lưng xúng cúi chào đ̀ng vịn
Khi ng ra thăm víng nước người
Còn đem giày vớ khoe chơi
Trn bàn Bạch ́c, giữa thời nhn vin
Vịc chào cờ, cũng ring ṃt ĺi
Tay c̀m tay đ̉ dưới thắt lưng
Nghỉ hè, nghỉ l̃ tưng bừng
Thú dn sẵn đó ng dùng, thíu chi
Vịc giữ nước ly kỳ quá xá
Mở bin cương rước cả kẻ thù
Thì đu ai chửi ng ngu
Mà còn chu mỏ th̉i phù ng ln
Và cái th́ lực đen ma quái
Sẽ khen ng vĩ đại tài ba
Khng tung bao tỷ đ la
Mướn người đánh phá đ̉ mà hại ng
Đã đánh phá l khng yu nước
Mà là phường bạo ngược, tàn hung
Là qun c độc gian hng
Yu tìn, yu chức, chẳng từng yu dn
Chúng chỉ mún thành ph̀n trị nước
Là gian tham, nhu nhược mà thi
Đ̉ leo ln c̉, chúng ng̀i
Vung tìn sai khín như b̀i, chạy quanh
Chỉ tại ng trung thành yu nước
Và h́t lòng sau trước vì dn
Cho nn phịa ṭi, chúng d̀n
Fakenews tung hứng xa g̀n, ớn khng!
Chúng mướn gái bi ng nhơ nhúc
Trò Putin chúng bục ng vào
Cụ Trời tít tắp trn cao
Nhưng Trời có mắt, chúng nhào, ng xem!
Tường bin giới ng đem xy dựng
Thì làm sao chúng vững, chúng yn
Làm sao chúng ̣đẻ ra tìn
Cho nn chúng phải võ bìn cắn ng
Ḅc trung nghĩa c lng c tr
C lương tm, dũng kh hơn đời
Thực ra khng được mấy mươi
Cn loi dạ th mặt người ngàn trăm
Nhờ c thế, mới mong phn biệt
Giữa hiền lương, quỷ quyệt, gian manh
Và người cương trực, trung thành
Đem tài xy dựng an lành núi sng
Đã vì nước, thành tm thành ý
Thì sá gì ḥ lụy, gai chng
Ngày đm ng gánh ng g̀ng
Mà cng chỉ nḥn ṂT Đ̀NG đ la
Nhờ ng, mạnh nước an nhà
Có ng, c̣ng cḥt Trung Hoa ṃt nhoài.... 

Như ng, nào d̃ có hai ?????

Tha Hương

https://www.timesofisrael.com/palestinians-say-trump-freezes-obamas-last-minute-221-million-payout/

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng