bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc    

        Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
 

 
TIN MỚI:19/1/2019 PHT HIỆN ĐONG TROI TN TRM GIN ĐIỆP CỦA TRUNG QUỐC LM VIỆC CHO OBAMA

 

 ***

 Ng Minh Hằng

MA XUN HẸN ƯỚC

(Gởi Qu Hương v đồng bo Việt Nam thn mến của ti)


Xun lại đến, Mẹ ơi, xun bt ngt ...
Xun xứ người l mun sắc mun hương
Nhưng ring con, xun vẫn cứ đau buồn
Khi ba ci ni sng cn thống khổ

*

Khi dn tộc vẫn chm trong bo tố
Khi trẻ thơ bi rc vẫn l cơm
Khi những mẹ gi tc nhuộm hong hn
Vẫn vất vả, đời vỉa h lay lất ...

*

Khi thiếu nữ nụ hồng đang ươm mật
Bỗng một hm thnh những mn hng người
Rao bn phương xa mong cuộc đổi đời
Nhưng nhục tủi lm rung lng nhn loại !

*

Khi x hội vẫn trng trng băng hoại
Khi Nam Quan, Bản Giốc cắt dng Tu
Th Mẹ ơi, xun đến, chỉ lng đau
Dn nước thế, con lm sao vui được !

*

Con vẫn đợi một MA XUN HẸN ƯỚC
Một ma xun cnh n viếng mun nh
C ngọn đuốc thần lửa rực như hoa
C tiếng trống mun dn mừng quang phục

*

Triệu cnh tay giơ... triệu lng nao nức
Triệu bn chn chung nhịp bước chung lng
Dựng L Cờ Vng trn phố, trn sng
Trn biển cả, trn ni rừng hng vĩ

*

Xun như thế, nước mnh vui, Mẹ nhỉ 
V nước vui, con sẽ hết đau buồn
Sẽ dệt thơ vng rải khắp qu hương
Cho tổ quốc thm ngọc ng, hoa gấm

*

Xun Hẹn Ước, Mẹ ơi, đang gần lắm
Chờ chng con, Mẹ nh, pht huy hong 
i... một xun hồng lịch sử sang trang ..

Ng Minh Hằng

 

Ngn ngữ nói ln tính cách, đạo đức và giáo dục đã được h́p thụ của người dùng nó, vì th́ các Cụ xưa đã nói: con người, vì th́ các Cụ xưa đã nói: VĂN LÀ NGƯỜI. Khi th́y ṃt người nói x́u v̀ ṃt người khác, người hỉu bít khng nghe. Mà nghe r̀i thì đừng ṿi tin và khng nn a dua nói lại. Thứ nh́t, là người ngoại cục, khng bít rõ nguyn do.  Thứ hai, a dua với vịc x́u là tự bi lọ danh dự của chính mình.  Chúng ta ai cũng bít rằng ngoại trừ tay sai VC ć tình đánh phá người QG ch́ng c̣ng, còn người có tư cách, hỉu bít, có giáo dục và lương thịn, khng bao giờ phao tin th́t thịt, nh́t là những tin có phương hại đ́n danh dự của người khác. Những kẻ ć ý chuỷn tin th́t thịt hại người lun có cùng đẳng ćp với kẻ phao tin loại đó.  Chúng ta cũng khng nn qun rằng những kẻ đã b́t lương, tung tin sai lạc v̀ A,B,C,D được thì ṃt ngày nào kẻ ́y cũng sẽ tung tin sai lạc v̀ ta được. Khi thói quen x́u xa đó đã thành bản ch́t. Bản ch́t sẽ khng thay đ̉i.

 

***

Mời Qúy vị và các bạn yu thơ, đọc thơ NMH tại:

http://www.vietnamvanhien.net/ngominhhang.html

http://www.trachnhiemonline.com/

https://nhayduwdc.org/tn/nmh/ndwdc_tn_nmh.htm

http://thongominhhang1.blogspot.com/

http://www.facebook.com/#!/minhhang.ngo.3/

 

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

 

 

Chú thích:

Nmh dùng duy nh́t Email Nmh5475@Aol.com  khng dùng nick nào khác như vài kẻ ác tm vu cáo. Mục đích duy nh́t của Nmh làm thơ nói v̀ ṭi ác của VC/VG TÁC HẠI LN QU HƯƠNG, DN ṬC VỊT NAM. Nmh làm thơ tranh đ́u do tự nguỵn, do ý thức của ṃt người VN tỵ nạn trước CS tham tàn và nguy cơ Hán hóa. Tíng thơ của Nmh là tíng nói đ̣c ḷp, khng lừa bịp, khng mưu danh, c̀u lợi, vì th́, khng ai có quỳn áp đặt Nmh làm thơ ch́ng c̣ng theo đường ĺi hay tư tưởng của họ. Vị nào thích, mời đọc, khng thích, xin xoá. Nmh chỉ chịu trách nhịm v̀ hành vi ngn ngữ của chính Nmh và hoàn toàn khng có trách nhịm v̀ vịc làm hay lời nói của b́t cứ ai. Vị nào đã đọc thơ NMH sút ḿy chục năm qua hẳn nḥn định được ḷp trường Qúc gia kin định của Nmh. Vị nào khng nḥn ra, Nmh cũng khng có nhu c̀u tranh cãi hoặc có b̉n pḥn phải giải thích, trả lời v̀ những giọng địu ác ý, xuyn tạc, vu chụp, thoá mạ của những kẻ đánh mướn, chửi thu và v̀ sự bịa đặt, ḷt lọng, trả thù của người ch̀ng đã ly dị 37 năm v̀ trước.