bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 
 Hong Duy Hng 19-01-2019 | Dn Chủ đấu với Trump như " chu chấu đ xe"

 *** 

 

BÍM THI THA HƯƠNG 


C CHI KH HIỂU

Tại sao kể tội đảng hồ
Đ̉ hồ sai bọn gia n đập nhừ ?
Lụt đảng c̣ng là như rứa đ
Chúng sẵn tiền Pắc Bó lm fund
Lập ra "to n nhn dn
Như thời cải cch bất nhn đó mà
Ai bảo ṿ quốc gia, chng khện
Ai chống hồ chng nện tan ra
Lm thơ kể tội cộng ?
Chng phong nh thổ, đĩ gi ngay thi
Chng áp dụng như thời ruộng đất
Bịa tội ra chng chất cho đầy
Đứa tung đứa hứng đứa nhay
Xm nhau bỏ lửa vo tay người lành
Khng c tội chng phanh ra tội
Luật rừng xanh chng nối tội vo
Trước l đẹp dạ đỉnh cao
Sau l cốt để đồng bo ngờ nhau
Trong ci buổi vng thau hỗn loạn
Và tự do luật php Cờ Hoa
Đảng Hồ mướn chng lm loa
Chửi thu cho đảng đặng m chng no
Nếu chẳng chửi, thy tr đi rạc
Khng có fund thăm boc, nui bồ
Rứa l ṭn tụy bưng b
Fund H̀ nui bọn ma c nằm vùng
Dù chúng đã v cùng n̉i tíng
Là tay sai, mã dịn ngưu đ̀u
Nhưng nào chúng bít nhục đu
Non sng thua mọi nhu c̀u lợi ring
Đ̉ thoả mãn bạc tiền, quan chức
Chúng thnh loài thất đức v lương
Việt cộng th bn qu hương
Chúng thì bán óc cho phường tay sai
Đ̉ tháng tháng được vài ba chục
Fund ăn no, chúng đục người dn
Chúng rình sau gáy, gót chn
Đánh hơi chúng ngửi ch̃ g̀n ch̃ xa
Ai ch́ng cộng đ̀u là ṭi phạm
Ai thương qu là đám ... tử th
Ng̣m tìn của c̣ng r̀i ư
Qúc gia chúng thọi nǵt ngư con tàu...
Có gì mà khó hỉu đu...

Tha Hương

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng