bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 *** 

CỨU TA DO CHNH TA THI !!!

(Lời thất thanh gởi về Qu Hương v đồng Bo Việt Nam trước những ỵ́ đồ
gian manh, đấu tranh cuội của VC để lưới người.)

 *

Tin mnh, chớ cậy vo ai
Đừng nghe những tiếng m tai, mt lng
Đấu tranh ginh lại ni sng
Do người trong nước gnh gồng được thi
Ngoi ny ba bốn triệu người
Chỉ l hậu thuẫn cho nơi qu nh
D lng phẫn hận, xt xa
D lời hứa với sơn h năm nao
Cũng khng khơi được sng đo
Bn trong mới đủ lược thao xoay vần...
Vng, trong nước, chnh mun dn
Phải can trường, chớ ngại ngần đứng ln !
Quyết tm đập nt t quyền
Nếu khng muốn bị xch xiềng, diệt vong !!!
Tự do chẳng kẻ cho khng
Tiền Nhn đ đổi mun dng mu tươi
Nếu ta muốn sống kiếp người
V đưa con chu thot đời vong n
Th ta phải diệt giặc Hồ
Để m lấy lại cơ đồ, ni sng
Khơi nguồn phải tự bn trong
Th bn ngoi nước mới mong đồng hnh
Tm mươi lăm triệu dn lnh
Cộng th năm triệu lại thnh b tay ???
Hy mau, ta đứng ln ngay
Triệu dn l đủ thổi bay t quyền 
Cớ sao chịu nhục ngồi yn ?
Giang sơn tổ quốc oan khin nhiều rồi ! 
Cứu ta do chnh ta thi
Chớ vin, chớ dựa vo người m đau !
Đồng bo ơi đứng ln mau
Trước khi giặc cộng dng Tu ni sng !!!
Chy nh sao chỉ đứng trng ?
Lửa oan khin ấy chung lng, dập đi !
Để Tu cai trị ta th 
Than ơi, sẽ chẳng cn g Việt Nam !!!
Bấy giờ hối hận, khc than
ch chi, chỉ ngậm hờn oan xuống mồ !
*
Nhưng xin hy trnh đồ
Do by Việt cộng đắp m, lưới người
Chng giả bộ đấu tranh thi
Để ta tưởng thật đp lời tm tư
Thế l thực lẫn vo hư
Thế l cộng cứ ngọt lừ nhốt ta ...
Xin ai yu nước thương nh
Đừng tin vo những bng ma, thiệt đời !
Chỉ tin vo chnh ta thi
Cũng đừng ngồi đ chờ người cứu ta
*
Trưng Vương xưa cứu sơn h
L do dn với Hai B đứng ln !!!

Ng Minh Hằng

2017

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng