bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

TI NHỚ SI GN

(Thn mến gởi đồng bo Việt Nam, mọi lứa tuổi, 
trong v ngoi nước)

Si Gn !... ti nhớ Si Gn ! ...
Nhớ hng me thắm, nhớ con đường di
Bạch Đằng, nhớ buổi ban mai
Hải qun, chiến hạm đậu ngoi bến mơ
Trong mu nắng đẹp như thơ
Uyn ương từng cặp dạo bờ sng my
Ha Giang, hng sử ghi đy 
Đức Trần Hưng Đạo chỉ tay thề nguyền ...
Đầy ngăn k ức thing ling
Hoa xun Nguyễn Huệ cười duyn mai đo
Nhớ nh Quốc Hội to cao
L Lai, L Lợi v no Gia Long
Ngọt ngo nước ma Viễn Đng
Mai Hương kem lạnh mt dng tuổi xanh
L Thnh Tn, chợ Bến Thnh
Ngựa xe, gi lịch, trai thanh sớm chiều
Tự Do, Thống Nhất dập du
V Dinh Độc Lập thn yu, vng cờ
Đức B cung thnh nh thờ
Thp cao vi đỉnh trời mơ thanh bnh !
Thảo Cầm Vin thuở học sinh
Lang thang, những bước chn tnh chơi vơi 
Duy Tn, trường luật, đng người
Tri tim Nguyễn Tri, nụ cười Trưng Vương

Thp Ra, nhớ mi thanh gươm
Vua L đuổi giặc Bắc phương về Tu
Phan Đnh Phng, Ng Tng Chu
Nhớ cha X Lợi c lầu chung cao
Gia Long nhớ đỏ m đo
Nhớ t o trắng lm xao xuyến lng 
Tao Đn nhớ thuở song song
Ngy thơ mộng biếc tnh trong ngọc ng

By giờ ... mộng biếc ... tri xa ...
Si Gn đ bị người ta cướp rồi !!!
Người đem đau khổ cho người
Nt cn Cng L, tan đời Tự Do !
Si Gn, ngươ gọi thnh Hồ
Viễn Đng, vin ngọc ngy xưa đu rồi ?!

Ai ơi, xin hy cứu đời
Đứng ln, lấy lại gim ti Si Gn !
Đời cần những tấm lng son
V qu cần những người con ngoan cường
Để m quang phục qu hương
Để đem bất khuất can trường cứu qu !
Bao giờ ti được trở về
Si Gn, nhớ lắm, nhớ gh...SI GN !!!

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng