bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 *** 

Bím thi THA HƯƠNG

 

KHEN BÀ CHỦ TỊT !!!

Nhn lúc Tng Tng đ́n Hà Ṇi họp thượng đỉnh với Bắc Hàn, ở nhà, Hạ vịn mời Cohen đ́n đìu tr̀n, t́ kh̉ Tng Tng là "lừa đảo, gian ḷn và kỳ thị."  Cục đìu tr̀n này của Hạ vịn và Cohen khng khác gì ṃt nhát dao của kẻ giả danh chín hữu đm lén người chín sĩ đang yn cương ngoài tṛn mạc.

 

Khi xưa Dn Chủ, C̣ng Hoà
Chung tay xy dựng Cờ Hoa mạnh giàu
Tinh th̀n ́y b̃ng đu ḿt bịt
Mà chỉ còn chín tuýn ngăn đi...
Bao truỳn th́ng đẹp tuỵt vời
Ai làm băng hoại ḿt r̀i, hỡi ai !
Phải Dn Chủ ḿy ngài xi thịt
Dn b̀u ln lại bịp ngay dn?
Thay vì góp sức, hợp qùn
Đ̉ làm vĩ đại từng phn nước nhà
Thì Hạ vịn có bà chủ tịch
Làm lắm trò mắc dịch, mắc toi
Khng thương dn nước thịt thòi
Bin cương đ̉ ngỏ mặc người vào ra
Gy chia rẽ C̣ng Hoà - Dn Chủ
Dựng chín tranh đắp ụ, chặn đường
Cản chn người giữ qu hương
Fake news tráo trở, ḷt lường, d́i gian
Khi Tng Tng trong bàn ḥi nghị
Cùng Bắc Hàn đ́u trí đường xa
Thì phe Dn chủ ở nhà
Cohen, Hạ vịn đem ra đìu tr̀n
Và đem Tng chúng d̀n, chúng phạng
Và Cohen phỉ báng khng ngơi
Nào là "Lừa đảo"...chao ơi...
"Gian ḷn", "Kỳ thị" dựng lời điu ngoa
Nghe mà tưởng như là ác qủy
Hãm hại người chín sĩ yn cương
Tung hoành giữa ch́n sa trường
Mang tài thin sứ trị phường tà ma
Ai chỉ đạo cho bà chủ tịch
Những quái chiu b́t chính, dơ hày?
Khen bà phá hoại thịt hay
Nn bày phản qúc chắp tay vái bà
Tng dại quá, đang mà sung sướng
Th́y tương lai dn nước đen xì
Thương dn, d́n bước ng đi
Bỏ ngoài tai mọi b́c chì, đảo đin
Đ̉ lèo lái con thuỳn đ́t nước
Cứ Tự do đúng hướng ng chèo
Ngược dòng ng lái veo veo
Th́ là địch cứ vèo vèo t́n cng
Xưa nay kẻ ṃt lòng yu nước
Lun gian nan, ít hưởng an lành
Chỉ khi nghĩa vụ hoàn thành
Thì cng lao mới sử xanh rỡ ràng
Nước sẽ bít dn làng sẽ th́y
Ai là người vực ḍy non sng
Ai người gánh nợ tang b̀ng
Ai tn phản phúc, ḷn sòng b́y nay 

Khen bà chủ tịch giỏi bày
Tài bà phá nước th́ này, tuỵt chiu !!!

Tha Hương

* Xin cảm ơn người gởi cho hình.

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng