bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 

PHÁ HOẠI

Cảm tác khi nghe tin, xem hình Tượng đài Chín sĩ Vịt Mỹ Florida bị phá hoại. Bài thơ mọn, thay lời chia sẻ chn tình, xin gởi đ́n ng cựu Chủ Tịch Chu Bá Ýn, Uỷ ban ṿn đ̣ng xy dựng tượng đài và  Ủy Ban Duy Tr Tượng Đi, qúy ng CT/CĐ Tiểu Bang FL, CT/CĐTT/FL và đ̀ng bào TNCSVN tại Florida.


Ai đã ra tay phá hoại đy???
Tượng đài Chín sĩ vắng cờ bay
Hình cờ được đúc trn thành ḅ
Cũng bị bao nhiu v́t đ̣p tr̀y !

Nhìn ảnh, đọc tin th́y b́t bình
Nơi này, xứ sở của văn minh
Mà sao khng th́m đìu hay, t́t
Đ̉ śng hìn lương, śng nghĩa tình

Bức tượng xy ln đ̉ tỏ lòng
Ơn người trai Vịt giữ non sng
Và ơn người bạn đ̀ng minh Mỹ
Đ̉ máu b̀i t đ́t Lạc H̀ng!

C̣ng ghét cờ vàng, phải th́ khng?
Th́y cờ được đúc, ḥn trong lòng
Nn chi phải phá cho vơi ḥn
Đ̉ được H̀ khen, đ̉ ḷp cng ???

Hoặc ghét ganh ai tự lúc nào
Tị hìm trí th́p với tài cao
Như cua trong giỏ, con trn giỏi
Con dưới làm cho phải té nhào!
 

Ai đã ra tay phá hoại đy?
Dù ai, sớm mụn cũng phơi b̀y
B̀u trời tuy ṛng, nhưng người ác
Sẽ chẳng bao giờ lọt lưới my....

Ng Minh Hằng

THNG BO
Tượng đi Chiến sĩ Việt Mỹ Florida bị ph hoại

Thưa qu vị,

Vo qung 6 giờ chiều ngy Thứ Năm 28 thng 2, DS  Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch CĐ/TTFL cho ng Phạm Ngọc Cửu biết l cờ Việt treo ở tượng đi Chiến Sĩ Việt Mỹ Florida bị mất v nhờ ng Cửu ra quan st sự việc. ng Cửu đi ngay. Khi đến nơi, ngoi việc mất l cờ treo cn thấy cờ Việt được đc đồng để ở bệ tượng đi cũng bị đập ph. ng Cửu gọi điện thoại thng bo cho ti. Ti đề nghị sng hm sau ng Cửu cng b Xun L ra quan st kỹ, mang my chụp hnh những sự việc xẩy ra rồi mời cảnh st đến lập bin bản điều tra. Xem hnh ảnh đnh km.

ng Cửu v b Xun c mời ng Nguyễn Thanh Thụy, Cựu Chủ tịch CĐ/TTFL cng hiện diện lc 1 giờ trưa Thứ Su ngy 1 thng 3 ở tượng đi rồi mời cảnh st đến. Cảnh st đ lập bin bản v sẽ phc trnh ln những giới chức lin hệ của thnh phố Orlando.

Ti đề nghị Ủy Ban Duy Tr Tượng Đi trong đ c CT/CĐ Tiểu Bang FL l ng L Thanh Lim, CT/CĐTT/FL l DS Minh Ngọc l những vị trực tiếp lin hệ với thnh phố Orlando qua hợp đồng bảo tr tượng đi:

1- Qu vị lin lạc với ng Cửu, ng Thụy hoặc b Xun để biết thm chi tiết.

2- Qu vị nhn danh Ủy Ban v nhn danh Cộng Đồng thng bo sự việc đến ng Thị Trưởng, qu vị nghị vin, v giới chức quản trị cng vin để yu cầu điều tra v tm biện php bảo vệ tượng đi.

3- Lin lạc với cảnh st để biết khi no c thể treo cờ trở lại v sửa chữa cờ đc bằng đồng v cảnh st đang thụ l, cần giữ nguyn trạng (?).

Ti cũng đề nghị qu vị đồng hương, Ủy Ban Duy Tr Tượng Đi l tổ chức tiếp nối cng tc bảo tr tượng đi của Ủy Ban Vận Động Xy Dựng Tượng Đi đ mn nhiệm. Ủy Ban ny k hợp đồng trực tiếp với thnh phố Orlando. Ngoi trch nhiệm bảo tr, sửa chữa cn c trch nhiệm điều hnh (Operation) tượng đi như thượng/hạ cờ, thay thế cờ khi bị hư hỏng v.v, giữ gn sạch sẽ tượng đi, v mua bảo hiểm trch nhiệm (Liability trị gi 1 triệu mỹ kim). Trong hợp đồng c ghi r l chỉ treo cờ Mỹ v cờ Việt ở tượng đi. Cờ Việt được ghi ch l cờ vng ba sọc đỏ.

Cờ v tượng đi l hai biểu tượng linh thing của người Việt tị nạn cộng sản nn mỗi khi đồng hương thấy mất cờ hay c sự ph hoại tượng đi nn điện thoại thng bo ngay cho Ủy Ban Duy Tr Tượng Đi hoặc Chủ tịch Cộng Đồng v tất cả Chủ tịch CĐ ở Florida đều l thnh vin của Ủy Ban Duy Tr Tượng Đi.

Thnh thực cm ơn qu vị.

Chu B Yến, 
Cựu Chủ tịch
UB Vận Động Xy Dựng Tượng Đi (mn nhiệm)

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng