bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 *** 

 

BÍM THI THA HƯƠNG  

CHẠY ĐU ???

Sợ H̀, vượt bỉn đ́n Cờ Hoa
Nay lại hai phe... chán th́y bà !
Dn Chủ say tình, mơ chú Mác
Cụ Trump th́u cảnh, đá chàng Ba
C̀u Trời phù trợ người lương hảo
Xin Đ́t chn vùi lũ ác ma
Ńu Mỹ đỏ lòm thành đ́t c̣ng
Chèn ơi, dn Mít chạy đu ta ???

Tha Hương

 

***

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng