bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 *** 

 

BÍM THI THA HƯƠNG  

KHNG TRỜI, AI Ở VỚI AI....

Cụ Trump của xứ Cờ Hoa
Chớ nào Tng có của là Vịt Nam ! (1)
Mà đi bác loạn bàn th́ sự
Phán như là Ćc Tử mới kinh ̣(2)
Rằng Tng thương Vịt Nam mình
Giúp ta, li bọn Ba Đình đ̣p tan !
Bác ơi bác, Tng ngàn thứ vịc
Làm đm ngày chưa h́t, chưa xong
Dù Tng có sức, có lòng
Nhưng quang phục nước Lạc H̀ng, vịc ta !
Sao lại đ̉y vịc nhà vịc nước
Cho Tng Tng th́ được, bác ơi
Người ngoài chỉ góp tay thi
Ta, nhn ṿt chính, cứu đời của ta!
Tng đang có căn nhà đ̀y rác
Quét ḿy mùa phờ phạc chưa xong
B́t nhn là đám truỳn thng
Tung ra đàn vịt th̉i ph̀ng Fake news
Là Dn Chủ tác yu tác quái
Làm những ̣đìu tai hại qúc gia!
Bin cương kẻ lạ vào nhà
Khng ngăn lại mở cửa ra đón mừng !
Th́ Lực Đen "ch́ng lưng" óc đỏ
Mún Cờ Hoa vào ngõ điu tàn
Tung tìn mướn ác, thu gian
Phá cho Tng phải mun ngàn lao đao
Phịa đủ chuỵn, chuỵn nào cũng phịa
Cũng gian manh, b́t nghĩa, đin cùng
Còn trình dự lụt b́t lương
Gít người khng khác chi phường búa dao
Cả thai nhi sắp chào th́ giới
Cũng đòi quỳn móc bới thai ra...

*

Khi xưa Dn Chủ, C̣ng Hoà
Nhịp nhàng xy dựng Cờ Hoa huy hoàng
Nay Dn Chủ xé toang hín pháp
Đ̉ hùa nhau làm loạn kỷ cương
Thịnh - Suy ḳ tía qu hương
Mĩn sao thao túng chính trường Cờ Hoa !
Có ly nhĩm nọc là rắn đ̣c
Mới sn si, xủn nǵc, tham tàn...
Ḱt bè làm hại giang san
Cho c̣ng là ch́n thin đàng vui tươi
Và tài sản của người giàu có
Sẽ chia đ̀u trăm họ phải khng?
R̀i trong TH́ GIỚI ĐẠI Đ̀NG
Mọi người bình đẳng, mọi lòng an vui...???

*

Khng !!! Khng Đúng!!! Trời ơi, xạo sự !
C̣ng vào nhà, MỌI THỨ TAN HOANG !
Hãy nhìn Ty Tạng, Bắc Hàn
Nhìn Duy Ng Nhĩ, Vịt Nam, th́y lìn !!!
Kẻ theo c̣ng là ĐIN, là NǴC
Là t́i tăm, ác đ̣c, đui mù
C̣ng làm dn ṭc hèn ngu
Chủ quỳn đ́t nước tan hư, khng còn
Ai theo c̣ng hoặc lòn ǵi c̣ng
Là kẻ thù của ṃng bình yn !!!

*

Cờ Hoa v́n dĩ là mìn
C̣ng mong cướp đ̉ làm ring lu r̀i !!!
Nay Tng Tng là người đảm lược
C̣ng th́y rằng cướp nước khng xong
Nn chi chúng ḥn đ̀y lòng
Giăng bao cạm b̃y, gai chng hại người
Người hãm hại nhưng Trời che chở
Khng có Trời, ai ở với ai ...???
Tin đi, tàn ác, quái thai
Búa Trời sẽ đ̣p nát ngai hung tàn !!! 

Tha Hương

Chú thích:

1/  Vịt Nam C̣ng Hòa, xin nói rõ đ̉ phn bịt với Vịt Nam c̣ng sản.

2/ Quỷ Ćc Tử,  một nhn vật huyền thoại thời Xun Thu Chín Quốc, được coi

là ng T̉ của tướng ś, nói đu trúng đó.

Link tham khảo:

 

https://www.youtube.com/watch?v=lF3i2w6omrk

 

***

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng