bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 
T T NG ĐNH DIỆM Phần 2 - ( Cuốn DVD đầu tin về TT Ng Đnh Diệm )

 *** 

CI TM

 

Gian hng, tm Phật tm Ma
Tưởng rằng người chẳng nhn ra l lầm
Phật hay Ma đ tự tm
Phật th trong sng, thanh m hiền ha
Khng hề lật lọng điu ngoa
Chn phương, nhn hậu, thật th, từ bi
Ma th xảo quyệt, sn si
Tay người bỏ lửa, c chi cũng lm
Hại người miệng lại ku oan
Ngoa ngn vọng ngữ, điu gian tuyệt kỳ
Tm x khẩu Phật lm ly
Giả nhn nghĩa để che đi gian t
Nhưng che th cũng li ra
Bởi Ma hay Phật chnh l CI TM
Bng dn thin hạ khng lầm !


Ng Minh Hằng

 

Ngn ngữ nói ln tính cách, đạo đức và giáo dục đã được h́p thụ của người dùng nó. Qua ngn ngữ, người ta nḥn ra cái TM THỊN hay TM ÁC, LƯƠNG HẢO hay GIAN MANH của người đó. Người xưa đã nói: VĂN LÀ NGƯỜI. Khi th́y ṃt người nói x́u v̀ ṃt người khác, người hỉu bít khng nghe. Mà nghe r̀i thì đừng ṿi tin và khng nn a dua nói lại. Thứ nh́t, là người ngoại cục, khng bít rõ nguyn do.  Thứ hai, a dua với vịc x́u là tự bi lọ danh dự của chính mình.  Chúng ta ai cũng bít rằng chỉ có tay sai VC hoặc những kẻ đánh mướn chửi thu mới ć tình xuyn tạc, đánh phá người ch́ng c̣ng. Trái lại, người Qúc gia có tư cách, hỉu bít, có giáo dục và lương thịn, khng bao giờ phao tin th́t thịt, nh́t là những tin có phương hại đ́n danh dự của người khác. Những kẻ ć ý chuỷn tin th́t thịt hại người lun có cùng đẳng ćp với kẻ phao tin.  Chúng ta cũng khng nn qun rằng những kẻ đã b́t lương, tung tin sai lạc v̀ A,B,C,D được thì ṃt ngày nào kẻ ́y cũng sẽ tung tin sai lạc v̀ ta được. Khi thói quen x́u xa đó đã thành bản ch́t. Bản ch́t sẽ khng thay đ̉i.

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng