bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 
L TỐNG - Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh - giọng ca Hồ Văn Sinh

 *** 


TỪ NGÀY C ĐẢNG

Trích thi ph̉m TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG sắp xút bản

 

Từ ngày c đảng đến nay
Người dn sống đọa thc đy đau thương
Đảng g tn bạo, đế vương
Cướp dn tiền của, ruộng nương, cửa nh
Ci đầu ngậm miệng, đảng tha
Dn m phản đối, ku ca, đảng t !
Ti nguyn đất nước, đảng thu
Lm giu ring đảng, mập trn ngi
Non sng chung của mọi người
Đảng quyền tư hữu, x tơi sơn h
Dng Tu, đảng cắt Hong Sa
Nam Quan, Bản Giốc, với l Ty Nguyn
Dn, ai xt đất Tổ Tin
Đảng vu phản động, đảng nghiền, đảng băm
Giang sơn tổ quốc nt bằm
Qu hương dn tộc tối tăm, kinh hong

Từ ngày c đảng về lng
Dn ti chết thảm, chết oan, chết t
Tự do  hạnh phc, đảng thu
Nhn quyền đảng cướp, chỉ trừ đau thương !

Hỡi ai cn xt qu hương
Đứng ln giải đảng, tm phương cứu ni

Ng Minh Hằng


Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng