bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 
L TỐNG - Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh - giọng ca Hồ Văn Sinh

 *** 

 

TRƯỜNG CA B́N MƯƠI NĂM QÚC ḤN

(Kỷ nịm b́n mươi năm Qúc Ḥn 1975-2015.

Xin gời v̀ Qu Hương và Đ̀ng Bào VN cùng với mơ ước thít tha v̀ ṃt ngày khng còn CS.)

  

Với lịch sử b́n mươi năm thì ngắn
Nhưng với nhn sinh là nửa kíp người
B́n mươi năm dài của cục đời ti
Đã quay quắt đau ñi hờn vong qúc

*

Tháng Tư Bảy Lăm c̣ng qun chím nước
Ḷnh cao nguyn trịt thoái cứ từng vùng
Gia Định - Sài Gòn hoảng loạn, ŕi tung
Người các tỉnh chạy v̀ đng như kín

*

Kẻ tới Bạch Đằng bám tàu ra bỉn
Người đ́n phi trường níu cánh phi cơ
Cúi tháng Tư bom đạn réo từng giờ
R̀i ḷnh đ̀u hàng ...mìn Nam bức tử !!!

*

Ḷnh hàng ư ? ti nghe l̀m đ́y chứ ???
Khng !!! Xin đừng...Xin chớ gít qu ti !!!
Như sét bn tai, ti ch́t lặng người
Ngực đau thắt tưởng khng còn sức thở

*

Cả ṃt giang sơn mà nay vỡ đ̉
Có tḥt Sài Gòn trao giặc r̀i khng ?
Có tḥt c̣ng vào Tn Cảng, C̀u Bng
Vào Thảo C̀m Vin, vào Dinh Đ̣c Ḷp !?

*

Ti bước ra đường, my đen chợt th́p
Trời phun mưa cùng ḷ tủi hờn rơi
Trước mắt ti là đảo ḷn đ́t trời
Kinh khủng quá, qu ti đ̀y giặc dữ !!

*

L Văn Duỵt hm qua là Qun Vụ *
Mà hm nay t́m bỉn ḿt đu r̀i
Vài chíc xe lam ch́t những xác người
Đang chen chúc bò ra từ chíc c̉ng

*

Họ là những người trai đang sức śng
Mang trí, nhn b̀i đắp giữ sơn hà
Trước ḷnh đ̀u hàng, bung súng, xót xa
Thà vĩnh quýt chớ khng h̀ chịu nhục

*

Bao người lính mìn Nam ngày ḱt thúc
Đã căm hờn m lựu đạn chia nhau
Ngay c̉ng chi khu, hoặc dưới thng hào
Họ chờ giặc bằng những tràng đạn cúi

*

Bi hùng quá, giờ non sng h́p h́i
Có vợ hin ngang chín đ́u bn ch̀ng
Họ cùng chia ñi ḥn với non sng
Cùng gục xúng và đi vào b́t tử

*

Ơi, Tháng Tư ai t đen trang sử
Đau bùn này di hại đ́n bao lu ...
Mà b́n mươi năm chưa h́t ḥn s̀u
Chưa ḱt thúc cơn bạo cùng h̀ng thủy !?

*

Đ́t nước ti ṽn trong tay ác qủi
Và nhà tù ṽn cḥt kẻ hìn lương
Bao trịu người ṽn śng kíp tha hương
Lòng ṽn đắng ṽn đau Ngày Qúc Ḥn

*

B́n mươi năm c̣ng gieo bao oan khút
Qu tang thương, dn đau kh̉, u hoài
Đ́t cắt dng Tàu đ̉ đảng b̀n ngai
Đảng bóp c̉, cưỡi đ̀u người dn Vịt

*

Hỡi đ̀ng bào, hãy vang lời QUÝT CHÍN ...
Như ng Cha trong Ḥi Nghị Din H̀ng !
Hãy đứng ln nào vì ńu ta khng
Nước sẽ ḿt, Tàu nắm quỳn đ ḥ !!!

*

Và đời ta sẽ dày thm th́ng kh̉
Con cháu chúng ta chẳng được làm người
Đứng ln nào, chín chục trịu ta ơi
Chín chục trịu ngại gì khng chín thắng ???

*

Chín chục trịu dn dù đi tay trắng
Nhưng có rạng ngời chính nghĩa qu hương
Đảng có xe tăng, có súng chặn đường
Nhưng khng th̉ chặn tinh th̀n dn ṭc !

*

Có chính nghĩa là ta khng đơn đ̣c
Th́ giới nhìn vào sẽ đứng bn ta
Qun đ̣i, đảng vin ai xót sơn hà
Sẽ trở súng bắn vào loài phản qúc

*

Hãy đứng ḍy và giơ cao ngọn đúc
Thét vang trời, lay thức kẻ cùng m
Đòi lại cng bình, ĺy lại sơn kh
Từng hải đảo, từng ngọn đ̀i, c̣t ḿc

*

Đảng by giờ như cy già mục ǵc
Sẽ đ̉ k̀nh khi cơn bão đi qua
N̉i gió ln, nào, t́t cả chúng ta ...
D̃u ĺy máu rửa hờn cho qúc sử !.

*

B́n mươi năm từ mìn Nam bức tử
Dn đã đau, t̉ qúc đã nguy r̀i
Ḥi Nghị Thành Đ còn ḿy năm thi
Là Vịt c̣ng dng cho Tàu đ́t nước

*

Hãy đứng ln nào, dựng cờ, tín bước
Đòi cng bình, dn chủ của đời ta
Đã b́n mươi năm c̣ng cướp sơn hà
Đy đ́n lúc phải đòi v̀ sng núi !!!

Ng  Minh Hằng

Mùa Qúc ḥn 2015, vít xong ngày 24/3

* Qun Vụ Thị Tŕn, trại L Văn Duỵt, đường L Văn Duỵt, g̀n Ngã Sáu Sài Gòn.

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng