bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 
L TỐNG - Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh - giọng ca Hồ Văn Sinh

 *** 
 

ṂT L̀N ŚNG CH́T ...

Khi xưa còn trẻ, ngy thơ
Ngày nay khn lớn ṽn khờ nữa sao?
Đảng yu dn nước đu nào
Chỉ yu th́ng trị, ngi cao, bạc tìn!
Đảng còn bán đ́t t̉ tin
Mà ta đ̉ đảng bình yn được à?
Hãy mau đòi lại sơn hà
Bởi khi nước ḿt, hỏi nhà còn khng !?
Cḥt vào là ḿt núi song
Nhà tan, t̉ qúc Lạc H̀ng cũng tan !
Ta và con cháu điu tàn
Nhục hờn Ty Tạng, bẽ bàng Tn Cương !!!
Đứng ln và hãy can trường
Dịt loài bán nước, trừ phường gít dn
Đừng sợ hãi, chớ l̀n khan
Thời gian ḿt nước đ́n chn ta r̀i
Còn vài năm nữa mà thi
Năm hai ngàn c̣ng hai mươi đó mà (2020)
Đảng giao Tàu nước Vịt ta
C̣ng Tàu nḥn đ́t là ra nước Tàu !
Th́ là dịt chủng khng lu
Th́ là nước Vịt, địa c̀u ḿt tn !!!
Đ̀ng bào ơi, hãy đứng ln !
Ńu như có ch́t, tủi tn śng đời
Chớ đừng śng kíp ti đòi
Đớn hèn, tủi h̉ với người g̀n xa !

Ṃt l̀n ŚNG - CH́T, thì ta
Śng hay ch́t sẽ phải là quang vinh!!!

Ng Minh Hằng

2018

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng