bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

 


"Một Cht G Để Nhớ"  

*

Thơ Gởi B́
( Knh dng Bố nhn ngy Father's Day v xin gởi đến tất cả những người cha trn thế giớị)


 
Con tm mi, lời vụng về, thiếu nghĩa
V cũng khng đủ của lng con
Để ni ln niềm yu knh trong hồn
Ngy của Bố. Viết bi thơ tặng Bố

Bao kỷ niệm của ngy con tuổi nhỏ
Bỗng rộn rng sống lại, rất thing ling
Con nhớ thiết tha đi cnh tay hiền
M Bố đ che đời con gi bo...

Trong mắt bố l chứa chan hoi bảo
L trn đầy hnh diện lc nhn con
L yu thương su thẳm tự tm hồn
L thng cảm, l hy  sinh, tha thứ

Bố l mi, che đời con mưa lũ
Bố l tường ngăn nắng gi tuyết sương
Bố l nền, l sức sống thi dương
L tất cả cho con thnh khn lớn

C lắm lc biển gầm đời sng cuộn
Bố vững tay cho li đến bnh yn
Những lc c đơn đối diện muộn phiền
Vẫn đứng thẳng, Bố kin cường phấn đấu

Bố cuả con! Bố mun đời yu dấu!
Bố mun đời vằng vặc tấm gương trong
Cng Bố Thi Sơn, con khắc ghi lng
V mong được đp đền trong mun một

Cảm ơn Bố : một tnh yu v lượng
Con: tu đm, cần lắm những v sao!
Bố của con ơi! Thương Bố dạt do!!!

Ng Minh Hằng
***
Translated from Thơ Gửi Bố (composed by Ng Minh Hằng) by Lee Pham, Ed.D. (aka Phạm Xun Lương)

A Message To My Father
(In loving memory of my father
Also dedicated to all the fathers in the world on Father's Day)

Dear Daddy,
I've done my best to look for ideas and words.
Yet I feel too awkward to find enough nicest ideas and words
To express my inmost respect and love
In a verse dedicated to you on Father's Day.
Countless sacred childhood recollections
Have suddenly revived in my mind.
I fondly miss your tender arms
Giving my stormy life protections.
In your eyes are embedded so much hope,
So much pride when you watch your child,
So much love deep in your soul's willingness,
So much pity, sacrifice and forgiveness.
You're a roof sheltering me from showers and floods.
You're a wall blocking the sun, snow, fog and whirlwind.
You're a solid foundation stone. You're the solar intensity.
You're all that has offered me wisdom and maturity.
In times of roaring oceans and crushing billows,
You've firmly steered the boat to safety.
In times of loneliness, sorrow and adversity,
You've stood straight to struggle with indomitable valor.
Dear Daddy, you're my eternally beloved father.
You've set a bright example for me forever.
Your merits are as lofty as the mighty Everest.
I'll carve in me and reward them at my best.
Thank you, Daddy. For me you're boundless compassion.
I'm a boat sailing by night. I greatly need the stars' guidance.
Oh, my beloved father! For you is my fathomless love!

Lee Pham, Ed.D. (aka Phạm Xun Lương )
(From 54 Bi Thơ Tnh Việt Nam, 54 Vietnamese Love Poems, 2007, pp.135,137)

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003