bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 

 


NHN CCH NGƯỜI QUN TỬ

*

 

Trích TÍNG GỌI NÚI SNG sắp xút bản

 

GỞI NGƯỜI TRƯỢNG PHU

 
Than thn, trch phận, ch g ?
Hy mau đứng dậy m đi đng đường!
V cn dn tộc qu hương
M ta phải xt, phải thương, phải bồi
Đ hơn nửa thế kỷ rồi
Giặc đem t thuyết về khơi hận th
Giặc chia đất nước Năm Tư (1954)
Dng sng Bến Hải đỏ lừ mu dn!
Trường Sơn, giặc lại bất nhn
Xm lăng Nam tiến, xua qun, giết người !
Bảy Lăm (1975) mu lửa ngất trời
Miền Nam giặc cướp, v đời lầm than!!!
Giặc dng Bản Giốc, Nam Quan
Thm phần lnh hải Việt Nam nước nh
Cho thy cộng sản Trung Hoa
Để m đổi chc, để m cầu an !
Mặc dn thống khổ, cơ hn
Đảng m bạc tỉ, bạo tn, hại dn !
Nếu ta ngồi đ than thn
Tiếc thời quyền chức, tiếc lần vng son
Trch người tnh nghĩa khng trn
Bỏ ta đơn độc giữa cơn nguy nn
Mập mờ sợ kh, cầu an
Quay lưng nghĩa vụ phục quang sơn h
Th sao sng nghĩa Quốc Gia?
Th sao dựng lại được nh Việt Nam ?!
Hy xin trch nhiệm chu ton
Rửa hờn vong quốc, vẻ vang giống ni
Nước buồn, nh c được vui ?
Thất phu hữu trch huống người trượng phu!


Ng Minh Hằng

  

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003