bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 

 


NHN CCH NGƯỜI QUN TỬ

 PHI L

(Cảm xc ghi lại nhn xem phim v những hnh ảnh chiến tranh của thế chiến thứ Nhất, thứ Nh v chiến tranh Triều Tin tại trung tm Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ vo ngy Veterans Harrisburg Philadelphia, 2008.)

 

*

Nhn hnh ảnh của những người lnh trẻ
Thế chiến Nhất - Nh lng thấy xt xa
Xt giữa loạn cuồng tang thương du bể
Người lnh ho hng, chiến trận xng pha
 *
Họ chiến đấu v niềm tin, lẽ phải
V qu hương, v trch nhiệm, mu cờ
Hạnh phc c nhn, hy sinh, gc lại
Dẫu nhớ thương nhiều, vợ trẻ, con thơ
 *
Mu thịt họ đ tan vo với đất
Như hồn thing ho nhập ni sng thing
Họ để lại đời tấm gương bất khuất
V cho người xem ảnh nỗi buồn ring
 *
Nỗi buồn ấy hiện thn từ vạn cổ
Trước cảnh biệt ly đau x lng người
Trước dấu đạn bom hoang tn, vỡ đổ
Trước những kinh hong thịt nt, xương tơi
 *
i, ai đ v qu hương, dn tộc
Ai bởi sn si tn c, tranh ginh ?
Để thế giới đau thương v tham độc
V để bao người chết bởi chiến tranh ???

*

Để th hận, để đin cuồng bắn giết 
Hết đời ny v tiếp đến đời kia ...
Như nước Việt Nam ai gieo oan nghiệt
Cng một giống ni Quốc - Cộng phn chia !
 *
Như cặp thp đi chm trong biển lửa
(Lửa m ty tn ph giấc thanh bnh !)
Như trẻ mười hai m bom quyết tử
Giết hại người m vẫn bảo văn minh !
 *
Nhn trận chiến giữa thin thần, c quỷ
Đang vờn nhau qua hnh ảnh con người
Ti vừa giận, vừa thương đời phi l
V xt xa nhiều thn phận dn ti .

Ng Minh Hằng

***
* Chương trnh chiu hồi cho Việt cộng hồi chnh, gip đỡ cho họ lm ăn như dn thường.

Nam Kim: Sống m khng CHƯỞI bọn VC l khng đng sống.

Sống m khng BỊ CHƯỞI bởi bọn VC cũng l khng đng sống.

Tr̀n Chính Paris: Lm NVTNVC m khng CHƯỞI bọn VC l khng đng sống.

Lm thơ tranh đấu chống VGVC m khng bị VGVC mạ lị chửi bới th khng nn lm thơ.

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003