báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       Ngô Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 

 


NHÂN CÁCH NGƯỜI QUÂN TỬ

 

LỜI CẦU XIN

DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ

 

*

Con có một quê hương đang băng hoại
Do tập đoàn tư bản đỏ tạo nên
Mà chúng con đang góp ḷng dựng lại
Một nước Việt Nam dân chủ nhân quyền
 *
Thượng Đế hỡi, nếu việc chưa hoàn tất
Ngài muốn con về lại chốn b́nh an
Th́ con xin Ngài đặc ân duy nhất
Là đoái thương giùm dân tộc Việt Nam
 *
Dân con đó, hai phần ba thế kỷ
Đă đau thương, oan khổ đến vô cùng
Bởi những kẻ dùng mật đường lừa mị
Độc ác, bất lương, tâm địa gian hùng
 *
Họ đă tạo một thiên đàng tội ác
Ôi, cái thiên đàng mẹ bán trinh con !
Đạo đức suy đồi, thiếu niên trụy lạc
Trung nghĩa, nhân luân, văn hoá hư ṃn ..
 *
Là thiên đàng trẻ lên năm, lên tám
Bị bán cho loài ác thú mua vui
Ôi những cuộc vui dă man, bịnh hoạn
Vô lương tâm không nhân tính con người !! 
 *

Là thiên đàng con sinh ra toàn vẹn
Cha uốn chân tay thành trẻ tật nguyền
Cho mướn ẵm đi đầu đường cuối hẻm
Lừa kẻ từ tâm mong đẫy túi tiền ! 
 *

Là thiên đàng có những người con gái
Đứng xếp hàng như vật đợi người mua
Vóc ngọc da ngà không manh lụa, vải
Ngoại nhân ngắm nh́n, định giá hơn thua 
 *
Là cái thiên đàng xua quân xâm chiếm
Đất miền Nam và bộ đội bị thương
Được chủ thiên đàng đem ra ḷng biển
Cho anh hùng “mất tích” giữa trùng dương

*

Dải đất ấy là quê cha đất tổ
Của người xưa trao tặng lại người sau
Dải đất ấy, máu Việt Nam thấm đỏ
Cộng cắt tan từng mảnh hiến dâng Tàu !
 *
C̣n nhiều chuyện khó tin nhưng có thật
Đang diễn ra trên đất nước Việt Nam
Những tội ác loài người ghê tởm nhất
Thượng Đế ơi, Việt Cộng nhẫn tâm làm !
 *
Con đă sống một phần đời với họ
Ḷng đă đau, tim xót đến muôn lần
Con trốn thoát nhưng dân con c̣n đó
Nên cúi xin Ngài ban phát hồng ân !

*

Nên cầu khẩn Ngài ban thêm dũng cảm
Để dân con vùng dậy rất anh hùng
Từ cụ bảy mươi đến người đôi tám
Góp can trường vào cuộc đấu tranh chung
 *

Để nếu có theo Ngài về cơi phúc
Ḷng con vui, không phẫn hận, đau buồn
V́ sông núi được rỡ ràng quang phục
Và giống ṇi hiển hách dựng quê hương

Ngô Minh Hằng

 

Nam Kim: Sống mà không CHƯỞI bọn VC là không đáng sống.

Sống mà không BỊ CHƯỞI bởi bọn VC cũng là không đáng sống.

Trần Chính Paris: Làm NVTNVC mà không CHƯỞI bọn VC là không đáng sống. 
Làm thơ tranh đấu
 chống VGVC mà không bị VGVC mạ lị chửi bới th́ không nên làm thơ.

 

 

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003