báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       Ngô Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 

 


NHÂN CÁCH NGƯỜI QUÂN TỬ

 

Trích TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG sắp xuất bản.
 

NHÀ NƯỚC ẤY KHÔNG XỨNG

(Tin Net: Nhà nước Việt Cộng sai công an trấn dẹp buổi thảo luận về nhân quyền của một số thanh thiếu niên Việt Nam ở một công viên tại Sài G̣n ngày 5/5/2013. Nhiều em bị công an VC đánh đổ máu và mang thương tích.)

 

Tại sao em bị đánh?
Mà bọn nào đánh em ???
Bọn nào th́ cũng vậy
Tên nào đánh cũng hèn !

*

Em chỉ cùng với bạn
Thảo luận về quyền người
Mà quyền người th́ có
Ngay từ thuở nằm nôi

*

Nay quyền người chúng cướp
Vùi dân xuống bùn đen
Cắt quê dâng Tàu cộng
Chẳng lẽ em cũng hèn ?

*

Mà hèn như chúng nó
Th́ đâu phải là người
Chúng cướp dân bán nước
Để trị v́ trên ngôi !

*

Em chỉ cùng bằng hữu
Bàn với nhau quyền người
Tại sao chúng đàn áp
Chúng đánh em...Trời ơi !!!

*

Chúng tự xưng nhà nước
Nhà nước mà giết dân 
Đánh dân và bán nước
Nhà nước ấy ai cần !
 *
Nhà nước không giữ nước
C̣n đánh giết dân hiền
Nhà nước ấy không xứng
Việt Nam ơi ...đứng lên !!!


Ngô Minh Hằng
2013

 ***

Nam Kim: Sống mà không CHƯỞI bọn VC là không đáng sống.

Sống mà không BỊ CHƯỞI bởi bọn VC cũng là không đáng sống.

Trần Chính Paris: Làm NVTNVC mà không CHƯỞI bọn VC là không đáng sống. 

Làm thơ tranh đấu chống VGVC mà không bị VGVC mạ lị chửi bới th́ không nên làm thơ.

 

 

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003