bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

Hy xuống đường/Nguyễn Văn Thnh

LỜI THƠ XÚT PHÁT TỰ LÒNG

Cảm tác khi đọc tin trn NET vào tháng 6,7/2019 tủi trẻ và người dn H̀ng Kng, đng hơn nửa trịu đã kin cường đứng ln đ́u tranh đòi tự do, nhn quỳn, ch́ng lại dự lụt d̃n đ̣ v̀ Tàu, trong khi dn ś H̀ng Kng chỉ có bảy trịu rưỡi người.

Hng Kng bảy trịu rưỡi dn
Mà hơn nửa trịu góp ph̀n đ́u tranh
Họ đ́u tranh đ̉ giành tự chủ
Quýt khng cho d̃n đ̣ v̀ Tàu
Kin cường đàn ḱt bn nhau
Đòi đìu chính nghĩa, đòi cu nhn quỳn
Vì quỳn śng thing ling chính đáng
Trịu hoa dù cách mạng nở tung
Người dn b́t khút H̀ng Kng
Đã làm th́ giới Ty-Đng nhìn vào
Họ ngưỡng phục phong trào cách mạng
Và c̣ng Tàu choáng váng u lo
Xe tăng, súng đạn, tàu bò
Thin An, chưa dám giở trò b́t nhn
Trong sử sách bao l̀n cánh mạng
Giá tự do lnh láng máu đào
Những trang lịt nữ anh hào
Đã vì nghĩa cả bước vào đ́u tranh
Họ vạch rõ lằn ranh Thịn / Ác
Và kin cường dũng cảm đ́u tranh
Hào hùng, ćng hín, hy sinh
Đ̉ mong dn nước hỉn vinh cùng người

*

H̀ng Kng th́, dn ti, nhìn lại
Bảy lăm năm sao mãi cúi đ̀u ?!
Nhìn Vịt c̣ng lạy Nga -Tàu
Qúc h̀n, qúc th̉ đạp nhàu, xé tơi
Đưa tủi trẻ vào nơi sa đọa
X gíng nòi vào họa dịt vong
Xem thường t̉ qúc non sng
Dng Tàu xương máu cha ng, làm giàu
Dn, ai nói nửa cu ch́ng đ́i
Là đòn thù, ngục t́i tang thương
Vịt Nam ơi, hãy can trường
Kià, H̀ng Kng đã ngoan cường đứng ln !
Tủi trẻ họ với nìm kiu hãnh
Dám d́n thn nḥn trách nhịm mình
Dù bao gian kh̉ hy sinh
Quýt đem lại ánh bình minh cho đời
Ta, trăm trịu con người H̀ng Lạc
Gíng nòi ta khng nhát, khng hèn
Thì sao ta lại ngủ yn
Khi non sng Vịt ngửa nghing vì H̀ ?!
Hãy đứng ḍy cơ đ̀ tái tạo
Hãy hoàn thành hoài bảo ước mơ
Đứng ln giành lại cõi bờ
Sơn hà, trách nhịm đang chờ ghé vai
G̀n trăm trịu, hỡi ai yu nước
Vài trịu thi, đảm lược, tự hào
Đứng ln, dòng thác tun trào
Ba đình sẽ bị đ̉ nhào, tan tương
Còn ńu cứ vui đường thác loạn
Thì Tn Cương Ty Tạng đón chờ
Tỉnh ra, dn ṭc, cõi bờ
Đã trong tay Cḥt và chờ dịt vong!

*

Lời thơ xút phát tự lòng
Mong ai con Lạc, cháu H̀ng đọc thơ...
Đọc r̀i xin tỉnh cơn mơ
Đứng ln, cứu ĺy cõi bờ Vịt Nam !
H̀ng Kng, người dựng bia vàng
Còn ta??? Xin dựng vinh quang gíng nòi !!!

Ng Minh Hằng

 

những bi thơ truc của nh thơ đấu tranh Ng Minh Hằng:

Ng Minh Hằng  thơ [B

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003