bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

Hy xuống đường/Nguyễn Văn Thnh

NÓI CHUỴN VỚI

NHỮNG BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Ṭi nghịp quá śng trong vòng qũy đạo
Mà sao khng bít đ́t qún quanh trời...
Th́y gíng sói, loài gian hùng trở tráo
Lại ngy thơ vui thú, nḥp trò chơi ?


Trò của sói toàn những trò ma giáo
Hại người ngay, yu nước, dịt nhn tài
Chỉ những kẻ coi thường đìu quả báo
Mới sẵn lòng làm cng cụ, tay sai


Mới tự nguỵn làm bé quàng khăn đỏ
Cho sói kia đem gian xảo phỉnh lừa
Ngay cả lúc sói giả người nằm đó
Bé ṽn gọi bà, bé ṽn ngy thơ....


Ta ṭi nghịp sự ngy thơ của bé
Kỉu ngy thơ làm phương hại gíng nòi
Những ngy thơ khng h̀n nhin như trẻ
Mà v cùng bỉn ḷn của trò chơi ...


Ta nhìn bé r̀i b̃ng nhin tự hỏi
Bé tḥt ngy thơ hay bé giả vờ ?
Ngy thơ tḥt vì chưa nhìn ra sói
Hay giả vờ vì c̀n đạt ước mơ ?...


Này bé ạ, ngy thơ nào cũng ch́t
Vì bé gian hùng hơn sói được khng?
Và hỡi bé, cục chơi sau đoạn ḱt
Bé dám nhìn người, nhìn núi, nhìn sng ???

Ng Minh Hằng

 

những bi thơ truc của nh thơ đấu tranh Ng Minh Hằng:

Ng Minh Hằng  thơ [B

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003