bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

Hy xuống đường/Nguyễn Văn Thnh

TIỀN ! TIỀN ! TIỀN !

 

BẠO V TIỀN

 

Chuyện đời l thế, bạo v TIỀN (1)
Tục ngữ xưa rằng "tậu được tin" (2)
Huống mướn vi tn dn chủ cuội
Hoặc mua dăm mạng đấu tranh vin
B bầu đảng ro lng nhn đạo (3)
Khc ruột vẹm by lạc quyn
Nếu chẳng đ la đầy ti cộng
Ti g m chng quậy như đin !?

 

Ng Minh Hằng

1- Tục ngữ: Mạnh v gạo, bạo v tiền
2- Tục ngữ dn gian VN: C tiền mua tin cũng được
3- Ca dao: Bầu ơi thương lấy b cng
Tuy rằng khc giống nhưng chung một gin

 

*

 

TIỀN Ở ĐU ?

 

Nếu hỏi v đu cộng lắm tiền
Thì dn tị nạn biết đầu tin ! *
Tiền từ mặt trận, từ t phở
Tiền bởi kinh ti, bởi lạc quyn
Tiền bọn nằm vng bun dịch vụ
Tiền by cán lớn bn ti nguyn
Tiền do quốc tế, do nhn đạo
Tiền cướp dn đen, bịp mọi mìn !

 

Ng Minh Hằng

 

              Chú thích:
Chím được mìn Nam năm 1975, tài sản của dn mìn Nam, Vịt c̣ng chuyn chở ra Bắc. Bàng hoàng, chóng mặt, hoảng h́t với ṃt gia tài đ̀ ṣ chưa từng th́y mà chúng vừa cướp được, cán ḅ, đảng vin mạnh ai ńy cướp, chia nhau làm của ring. Giữa tḥp nin 80 cng qũy nhà nước VC v cùng kịt qụ, nhưng cũng từ cúi tḥp nin 80 đó, VC được từ từ vực ḍy do chính đ̀ng dollars từ những người tị nạn gởi v̀ cứu đói thn nhn. VC nḥn ra kh́i người tị nạn tại hải ngoại là những con bò sữa, là "khúc rụt xa ngàn dặm" khúc rụt này, ngùn sữa này ŕt phong phú sẽ nui śng và làm giàu cho ch́ đ̣. Từ đó, chúng tìm cách khuýn dụ, lừa bịp, ku gọi tình yu nước, lòng nhn đạo và t̉ chức lạc quyn. Khi có v́n, chúng tìm cách móc ńi, cho bọn nằm vùng mở các dịch vụ kinh tài từ nhỏ đ́n lớn tại những nơi có người VN tị nạn. Trong nước, chúng bán đ́t cho Tàu c̣ng, cho ngoại qúc vào VN đ̀u tư, khai thác quặng mỏ, phá rừng ĺy g̃ qúy bán từng mét kh́i và đóng bàn gh́ giường tủ bán ra nước ngoài thu nḥp ngoại ṭ bỏ túi ring và giàu ln từ đó. Cũng từ đó, đảng CSVN bỏ tìn ra mua chục kẻ nhẹ lòng, mướn dư lụn vin thi hành nghị quýt 36, len lỏi vào c̣ng đ̀ng người Vịt tị nạn CS tại hải ngoại đ̉ gy mu thũn và phn tán. Khi Internet phát trỉn, đảng CSVN thành ḷp đ̣i ngũ 47. Bọn này trn 10 ngàn người, ć thủ 24/24 trn các dĩn đàn Vịt ngữ, đóng vai người Qúc Gia, ṽ ngực ch́ng c̣ng nhưng ḷp toà án nhn dn trn các Dĩn Đàn tung hứng với nhau, dùng những loại ngn ngữ tục b̉n, v văn hoá, v giáo dục đ̉ chửi bới, mạ lị, xuyn tạc, phun dơ, vu cáo, đ́u t́ và tiu dịt những người QG ch́ng c̣ng v vụ lợi. Trong ś những người đó, chính tác giả lạ̀ ṃ̣t nạn nhn.

"ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CHÚNG NÓI

HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CHÚNG LÀM."

 

 

 

những bi thơ truc của nh thơ đấu tranh Ng Minh Hằng:

Ng Minh Hằng  thơ [B

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003