bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      


CTM #36 | "TỐ LO" TỔNG CHƯỞNG L BARR, ĐẢNG DN CHỦ "VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LNG"!


CTM #38 | ĐẢNG CỘNG HA "THỨC TỈNH NGỘ", PHẢN PHO DB ADAM SCHIFF, ĐI LẠI CNG L CHO TT TRUMP!

***

 

CHÌ CÒN HAI THÁNG NỮA


Chỉ còn hai tháng nữa mà thi
Ṃt Ước Thành Đ đ́n hạn r̀i
C̣ng Vịt dng Tàu sng núi Vịt
Và Tàu th́ng trị nước non ti ! 

Chỉ còn hai tháng nữa mà thi
T̉ qúc vào cơn nḥt thực r̀i
Dn ṭc Vịt Nam thành Hán hóa
Ba mìn máu ḷ chẳng ngừng tri

Chỉ còn hai tháng nữa mà thi
Phù Đ̉ng, xin mau ḍy cứu đời!
Đu hỡi Trưng Vương, đu Nguỹn Trãi
Sao hoài mng mụi cục rong chơi !?

Chỉ còn hai tháng nữa mà thi
Cứu nước mau mau kẻo mụn r̀i
Ńu đ̉ Vịt Nam thành đ́t cḥt
Ngàn năm qúc nhục, ḥn nào ngui !

Chỉ còn hai tháng nữa mà thi
Thức ḍy toàn dn, nước ḿt r̀i !!!
Nước ḿt là nhà tan nát h́t
B́n ngàn hùng sử Vịt Nam ơi !!!

Chỉ còn hai tháng nữa mà thi
Hai tháng, xin mau cứu gíng nòi
Hai tháng giữa lằn ranh śng ch́t
Śng cho hỉn hách, ch́t cho ngời !!!

Ng Minh Hằng

 

 

những bi thơ truc của nh thơ đấu tranh Ng Minh Hằng:

Ng Minh Hằng  thơ [B

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003