bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Trump holds 'Keep America Great' rally in North Carolina

 ***

GP TAY M GIỮ LẤY QU

Cộng Tu xm chiếm biển ng
L do cộng Việt hiến dng cộng Tu
ảng khng hiến th đu c thể
Chệt trn v qu dễ, quá đng
Nghng ngang trn đất Lạc Hồng
ng đ, lập ấp cấy trồng tự do
Chệt coi đảng như b, như rc
V coi dn Hồng Lạc như bo
Rứa m đảng vưỡn ha theo
Ai người chống chệt th ho đảng phang !
ảng bp cổ, đảng mang đảng nhốt
ể khng ai cn thốt nn lời
ể lng bất khuất bao người
Phải mờ phải nhạt v roi, v t !

Ny, đảng tưởng dn ngu sao đảng ?
Hương Hoa Li đ ngt năm chu !
Rồi đy cộng Việt, cộng Tu
Sẽ như bọt nước chn cầu, vỡ tan
V hồn nước tht vang, giục gi
Hỡi Việt Nam! Tất cả vng ln !
ập tan ci đảng bạo quyền
Th rồi Tu cộng phải khing nhau về !

 

Gp tay m giữ lấy qu
Kẻo khng Bắc thuộc thảm th mọi nh !!!

Trần Dn Tin Tn Thời
15/7/2011

 

 

những bi thơ truc của nh thơ đấu tranh Ng Minh Hằng:

Ng Minh Hằng  thơ [B

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003