bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Ls Nguyễn Quốc Ln: "Bi nhiệm sẽ khng thnh nhưng sẽ ch đạp danh dự CĐVN!"

 *** 

 

ṬI ÁC VỊT C̣NG

(Trích TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG sắp xút bản.)

Ai yu đ́t nước sơn hà
C̣ng đem ra xử như là ṭi nhn
Bàn tay c̣ng ác v ng̀n
Những người tài trí c̣ng c̀n trịt tiu
Tinh hoa đ́t nước bao nhiu
C̣ng gom c̣ng gít, càng nhìu càng hay
Máu dn lnh láng từng ngày
Bảy mươi năm chửa dừng tay bạo tàn !
C̣ng còn cai trị Vịt Nam
Thì người dn Vịt gian nan còn nhìu !

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng