bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Ls Nguyễn Quốc Ln: "Bi nhiệm sẽ khng thnh nhưng sẽ ch đạp danh dự CĐVN!"

 *** 


V CỜ


Em v đấy ư ... L cờ tổ quốc ...
L cờ vng ti trọn kiếp yu thương
ời tị nạn m nỗi hờn mất nước
Cn chỉ l cờ... hnh ảnh qu hương !
*
Cn chỉ l cờ, hồn thing sng ni
Dẫu rch bươm đầy dấu tch oan hờn
Nhn em v cờ, lng ti buồn tủi
Thương qu cờ vng, xt qu giang sơn ...
*
Em v cờ vng, v từng vết chm
Vết chm đau thương của bạn - của th
ường chỉ, mũi kim lm ti bỗng nghẹn
Ti lại trch mnh, một kẻ thất phu !
*
Ti lại trch mnh hn hơn giun kiến
Khng dm dấn thn lấy lại ci bờ
Rồi ti hỏi mnh c cn nguyn vẹn
Tổ quốc trong tim v một mu cờ ?
*
Cn danh dự, cn tự ho, trch nhiệm
Của một người trai mang nợ kiếm cung ...
Hay đ qun rồi qu hương cộng chiếm
V mặc mun dn du biển bo bng???
*
Khng, đừng thể ! khi sơn h nguy biến
Ta, cng dn, bổn phận phải chu ton
Chỉ mặt độc ti, chung lời "quyết chiến"
Như Din Hồng mun trước đ r̀n vang
*
Khng, đừng thể, biển kia rồi sng vỡ
Cuốn phăng đi bao c độc tham tn
Hỏa sơn kia rồi nổ tung biển lửa
Cho hương hoa li thơm ngt Việt Nam ...
*
V tiếp đi em. Rồi đm sẽ cạn
Rồi đến giờ, trời sẽ phải bnh minh
L cờ vng sẽ lnh từng vết đạn
Giữa qu hương cờ ngạo ngh̃ vươn mnh

Ng Minh Hằng

2011

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng