bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


https://youtu.be/-RqKvgjBov4

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video trn youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
CTM #50 | THỎA THUẬN NGƯNG BẮN "THẮNG LỢI", CHIẾN THẮNG CHO TT TRUMP V NƯỚC MỸ!

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

****

SAO EM LẠI CHỈ CH́NG TÀU ?

Thn ḿn gởi tủi trẻ VN trong và ngoài nước. 

Đảng H̀ bán nước đã lu
Sao em lại chỉ ch́ng Tàu hở em?
Nhìn năm tháng cũ mà xem
Và tìm bằng chứng đi kèm nguyn nhn
Đảng H̀ đã bịp lừa dn
Giang sơn chúng bán từng ph̀n từ lu
Đem qu th́ ch́p cho Tàu
Ĺy tăng, ĺy pháo đạp nhàu mìn Nam
Bảy Lăm cướp trọn giang san
Núi sng chung, chúng ĺy làm của ring
Mỏ d̀u, đá qúy, tài nguyn
Bán thm rừng bỉn đảng vin làm giàu
Ngọc vàng chúng ĺy chia nhau
Đ la vài két, nhà l̀u ḿy căn
Đảng còn cướp đ́t của  dn
Bán cho cḥt c̣ng vùng g̀n vùng xa
Cḥt xy ph́, cḥt xy nhà
Nghnh ngang trn đ́t nước ta mọi mìn
Còn ta, trn đ́t t̉ tin
Mà ta thành kẻ oan khin khng nhà
Đau này do đảng mà ra
Núi sng đảng đ̉i đ la, ngai vàng
Tḥt lòng yu nước Vịt Nam
Em ơi, ta phải đ̣p tan đảng H̀
Đảng H̀ ch́t, bọn Tàu
Khng còn ǵc r̃ śng nhờ đu em
Hãy nhìn sách sử mà xem
ng cha ta đã bao phen hào hùng
M Linh lịt l̃m Nhị -Trưng
Bạch Đằng, Hàm Tử, l̃y lừng Đ́ng Đa
Din H̀ng rằng chín hay hoà
Toàn dn Quýt Chín, chói loà thành cng
Mà nay em hỡi, th́y khng
Ch̀ng ln ách đảng là gng c̣ng Tàu
Dn mình thm nữa hờn đau
Nhục hèn trong kíp chư h̀u, dịt vong
Em ơi, ta, gíng Lạc H̀ng
V́n khng chịu nhục, v́n khng chịu hèn
Đảng H̀ qùy ǵi đã quen
Nhưng ta đứng thẳng nghe em, làm người
Ĺy v̀ đ́t nước cơ ngơi
Tự do, hạnh phúc śng đời Vịt Nam
Chung tay dẹp đảng bạo tàn
Năm chu tín bước, vinh quang cùng người !

Tỉnh đi em, tủi trẻ ơi !!!

Ng Minh Hằng

 

mời xem những bi thơ trước tại link dưới đy

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng