bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

Thành tích cy người của đảng:


https://www.youtube.com/watch?v=oZHL5Br_Jy0

B̉N PḤN CNG DN


Ti chỉ làm b̉n pḥn của ti thi
B̉n pḥn ṃt người Vịt Nam tị nạn
Vì ngày Bảy Lăm, bày đàn c̣ng sản
Đánh chím mìn Nam, cướp của, gít người

*
Nước hóa nhà tù, dn Vịt chúng ti
Thànhṭi phạm, thành con giun cái kín
Hạnh phúc tự do c̣ng v̀, c̣ng chím
Già trẻ, gái trai, kh́n nhục, đọa đày

*
Trẻ mới sinh ra đã phải ăn mày
Già trắng tóc ṽn còng lưng bươi rác
Gái mười lăm bít ra vào khách sạn
Bạo lực học đường khi mới mười hai

*
Mười tám, hai mươi đã x́p hàng dài
Khng áo, khng qùn chờ người ngã giá
Những tn ngoại nhn v lun, xùng xã
Và lũ con bun đói bạc, đen lòng

*
Từ bủi đảng vào, đau núi đau sng
Vì sng núi, đảng bán, dng Tàu c̣ng
Bỉn Vịt Nam ngư dn đang rẽ sóng
Tàu gít dn, đảng cúi mặt, cm lời !!!

*
Qùn đảo Hoàng Sa máu thịt bao đời
Nay Tàu c̣ng xy phi trường, cng thự
i, càng nói, càng đau dòng qúc sử
Đảng bán cả r̀i Bản Gíc, Nam Quan

*
Hà Ṇi, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang
Đu cũng th́y Tàu xy làng, dựng trại
Chúng được tự do nghnh ngang đi lại
Hơn dn Vịt Nam trn đ́t nước mình !

*
Nhìn ñi đau này khng th̉ làm thinh
Nn ti phải thét ln lời oan khút
T́ đảng gít dn, bán qu, cướp đ́t
Là ti làm b̉n pḥn của ti thi !

*
Xin hãy nhớ cho, dưới ánh mặt trời
Kẻ gian ác thì ch́t vì gian ác
Còn SỰ TḤT sẽ thăng hoa, tươi sáng
Sẽ lớn ln, t̀n tại với thời gian

*
Ai ác, ai tham, kẻ ́y phải tàn
Định lụt ́y từ ngàn xưa đã th́
Đỉm mặt đ̣c tài, thét lời th́ ḥ
Là ti làm b̉n pḥn của ti thi !

*
B̉n pḥn thing ling của m̃i con người
Với t̉ qúc, với qu hương, dn ṭc
Dù ḱt qủa chưa như ti ước ṃng
Nhưng ti đã làm b̉n pḥn của ti

*
Như th́ là ti mãn nguỵn lắm r̀i
Dù ti có trở v̀ cùng cát bụi
Đ̀ng bào ti ṽn hin ngang tín tới
Dịt qúc thù, làm b̉n pḥn cng dn !!!


Ng Minh Hằng

 

mời xem những bi thơ trước tại link dưới đy

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng