bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


 


Lm Nguyễn Văn Khải pht biểu Nov3rd/2019 về TT Ng Đnh Diệm

https://youtu.be/nbCmw7Zg4OI


Lm Nguyễn Văn Khải chia xẻ Lời Cha tại Thnh Lể Tường Niệm TT Ng Đnh Diệm Nov2nd/2019-DSCN3746

https://youtu.be/VrIzQLxcVLk

 ĐẠO V HNH ĐẠO


Đạo - CHNH ĐẠO - lm đời thm tươi đẹp
Thnh ha con người, gột rửa bn nhơ
Người hnh đạo bao dung, khng hơn km
Khng tự tn mnh l nhất bao giờ !
 *
Đạo - CHNH ĐẠO - dẫn đường Chn -Thiện - Mỹ
Đạo dạy đời Bi - Tr - Dũng - hy sinh
Người hnh đạo phải dẹp lng vị kỷ
Yu tha nhn như thể đ yu mnh
*
Đạo - CHNH ĐẠO - th trước sau như một
Đạo mang vo đời hiếu nghĩa, nhn lun
Người hnh đạo khng đng tuồng, đội lốt
Lường gạt niềm tin, bun thnh bn thần
*
Đạo - CHNH ĐẠO - dạy quật cường, v y
Dạy yu thương gn dựng nước non nh
Người hnh đạo phải Phật tm Phật
Khng mưu đồ lm tn hại quốc gia !
*
Đạo - CHNH ĐẠO - ngộ lun hồi, sinh tử
Nn chẳng gian tham, hiểm độc, v tnh
Người hnh đạo khng cuồng ngn vọng ngữ
Ngậm mu phun người, lật lọng, bất minh
*
Đạo - CHNH ĐẠO - thực hnh Bi - Tr - Dũng
Dựng ha bnh, mưu quốc thi, dn an
Người hnh đạo khng gian manh, phản phc
Hại kẻ hiền lương, dung dưỡng bạo tn
*
Đạo - CHNH ĐẠO - lun luyện tm rn tr
Dng tr - nhẫn - nhn - v y - đng đường
Người hnh đạo khng đi cng ma qủy
Hại giống ni v ph nt qu hương !


Ng Minh Hằng

2013

 

mời xem những bi thơ trước tại link dưới đy

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng