bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

Trần Mai C/youtube

 

GIEO NHN GẶT QUẢ

Người ta śng ở trn đời
Hãy lòng thành tḥt với người với ta
Chớ nn kh̉u Pḥt tm xà
Cũng đừng đ̣c ác suy ta ra người
Gian ngn vọng ngữ ai ơi
Văn là mình đ́y và thời mình dơ
Th́ nhn tinh mắt, khng khờ
Nhìn ra ngay kẻ tìm cơ hại người
Ngoài ra còn có Đ́t - Trời
Có h̀n thing tự mun đời Núi, Sng
Giữ mình tm trắng tình trong
Mà xem th́ sự trong vòng huỳn vi
Ác gian xúng ngục a tỳ
Thịn lương nhn ḥu v̀ thì cõi tin
Những người tm địa đảo đin
Sn si, kh̉u nghịp chỉ phìn cho thn
Śng, người xa lánh, chẳng g̀n
Ch́t thì trả nghịp h̀ng tr̀n tạo ra
Trả mà chưa h́t đời ta
Thì con cháu phải típ mà trả thay
Đ́y là định lụt xưa nay
Khng ai thoát khỏi trả vay lụt đời
Gieo nhn x́u, gặt quả t̀i
Nhn lành quả t́t, th́ thi, d̃ mà
Tu đi và hãy tḥt thà
Nhìn đi, mịng th́ và toà lương tm...

Ng Minh Hằng

 

- Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Ḥi CQN/QLVNCH/QLD - Úc Chu: "Bằng chứng hỉn nhin chứng tỏ, tay sai CS đ̣i ĺt qúc gia, là tác giả của những bài vít, đánh phá Nhà Thơ Ng Minh Hằng, nhằm ṃt mặt lung lạc tinh th̀n Nhà Thơ, mặt khác, gy hoang mang đ̉ đ̀ng hương ḿt tin tưởng vào những bài thơ Nhà Thơ sáng tác."

 

- Ng Ngọc Híu: "Lm Thơ chống cộng m khng bị chng tru tro phản ứng th c khc no rạp chiếu phim hay v đại nhạc hội với h trường rực rỡ sang trọng m khng c khn giả."

 

- Chu T́t Tín:  "Những tn no vu chụp cho người khc những chuyện c đức th sẽ bị QUẢ BO, nếu khng rơi vo chnh n, th sẽ rơi vo CON CI CHNG! Đ l sự thực v sẽ đau khổ cho NGƯỜI BỐ, NGƯỜI MẸ NO LM CHUYỆN C ĐỨCcứ phải nhn con ci mnh đau khổ m khng c cch g chữa trị..."

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003