bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


TIN HOA KỲ: Nguyễn Ngọc Ngạn lĩnh n Trục Xuất về Việt Nam khi Ni TT Donald Trump l "Bạo Cha"?

***

Trần Mai C/youtube


ĐOẢN THI MÙA ĐNG

XÉ NÁT

Buồn no hơn thế ny khng ?
au no hơn hở Lạc Hồng ??? Hỡi ơi ...
Gít lng tin của mọi người
Bịp lừa nhau đến thế thi ... l cng ...
V tiền, che mặt, gian hùng
M rằng cứu kẻ khốn cng, ra tay !
Nìm tin xé nát th́ này
Khng còn ṃt mảnh đ̉ may lại lòng!

*

TIẾP TAY

V sao b́n ḿy năm trời
Việt gian, Việt cộng khơi khơi sống cn?
Hẳn khng v thiếu lng son
M v thừa kẻ chui ln, m đ
Góp tay, típ sức cho H̀
Niềm tin, chnh nghĩa, mưu m, chng lừa !
Đi người tỉnh, đi người chưa
Những ai t́ giác, chúng đưa v hòm!!
Khng đưa được, chúng chửi om
Đ̉ người khíp sợ, chẳng còn ho he ...

*

LY KỲ

Chao ơi, chỉ bởi mi tiền
M mờ chnh nghĩa, m đin đảo lng
Miệng th tổ quốc, non sng
Tm th phản phc, lộn sng, hai mang
Thng Tư, từ buổi tan hng
Hỏi ai thương lá cờ vng khng đau !
Trừ bày xi thịt ma đ̀u
Bày trò kháng bịp lừa nhau ly kỳ

*

NH́T ĐỈM


Xt người trong mộ đ lu
Lm sao biện bạch một cu cho mnh
Thương cho thế thi nhn sinh
Xảo ngn vọng ngữ, bạc tnh vong n
A dua với lũ v thần
Cng bằng, lim sỉ, nghĩa nhn, đạp nhu
Chc cho đi trọn nhịp cầu
Ńu còn NH́T ĐỈM, chớ cu bất ngh !

Ng Minh Hằng

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003