bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


TIN HOA KỲ: Nguyễn Ngọc Ngạn lĩnh n Trục Xuất về Việt Nam khi Ni TT Donald Trump l "Bạo Cha"?

Trần Mai C/youtube

***

 

CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA


Một phen sấm chớp thần sầu
L hai mươi vạn giặc Tu tiu tan
Ngọc Hồi đang lc qun quan
No say mừng đn xun sang tưng bừng
Bỗng đu đất chuyển, trời rung
Lưỡi gươm chnh kh Quang Trung sng lo


Mnh voi liệt lẫm xng pha
Giặc Tu, họ Hứa thnh ma trận tiền
Họ Sầm trốn nợ chinh yn
Tn Sĩ Nghị chạy như đin về Tu
Nhị H, giặc lấn chen nhau
Qua sng, qun tướng, sập cầu, nước tri


Năm ngy thần tốc tinh khi
Giặc hai mươi vạn tơi bời qun quan
Đống Đa chiến thắng huy hong
Thăng Long thnh cũ, vinh quang tiệc mừng
Mồng Năm, sử Việt anh hng
Khắc ghi nghiệp lớn Quang Trung mun đời


Tấm gương i quốc rạng ngời
Để cho hậu thế mun người cng soi
Vui xun, dn Việt ta ơi
Bốn phương lưu lạc qu người biết chăng
C nghe sng dậy đất bằng
Nam Quan, Việt cộng cắt phăng, cống Tu


Ai người thương nước, lng đau
Gương Quang Trung đ, xin mau cứu đời
Để Mồng Năm Tết, ngy vui
Việt Nam lại một xun tươi sơn h

Lại mừng Chiến Thắng Đống Đa !

 

Ng Minh Hằng

 

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003