bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


TIN HOA KỲ: Nguyễn Ngọc Ngạn lĩnh n Trục Xuất về Việt Nam khi Ni TT Donald Trump l "Bạo Cha"?

Trần Mai C/youtube

***

 

PHẢI CHĂNG LÀ QUẢ BÁO ?

 

Cảm tác v̀ dịch Corona mới xút phát từ Vũ Hn đã lan

rộng khắp Trung C̣ng v hơn 20 nước trn th́ giới.

 

Vũ Hán lan tràn ra khắp nơi
Ṃt loài dịch mới gít con người
Bịnh ly nhanh lắm, thời gian bịnh
Chí có vài tùn đã ch́t thi

*

Tỷ ḷ tử vong cũng ŕt nhìu
Chục ngàn nhĩm dịch, cả ngàn tiu
C̣ng Tàu gíu nhẹm ngùn tin tḥt
Con ś đưa ra, cái ś tìu !

*

Vũ Hán th lương đ́n ng̣p trời
Ṃt màu tử khí khắp nơi nơi
Nhà thương, con bịnh nằm la lịt
Y t́, nhn vin lại thíu người

*

Tuỵt vọng, người dn đã khóc, gào
Dịch ly, khng thúc, śng làm sao?
Nhà thương từ ch́i, ̣đường phong toả
Tự chữa nhau ư? Chữa cách nào ?

*

Thực trạng tr̀m kha giữa lúc này
Ngùn tin chính xác chằng ai hay
Thúc men nghin cứu chưa tìm được
Dịch cứ tăng nhanh, ch́t m̃i ngày

*

Và dịch bay sang nước láng gìng
Máy bay chở khách phải nằm yn
Toàn c̀u báo đ̣ng phòng ly nhĩm
Ngăn dịch lan đi khắp mọi mìn

*

Xin hỏi vì đu có dịch này?
Phải lò sinh học tạo khng đy ?
Phải Tàu chủn bị cho chinh chín
Nn đã làm ra vũ khí này ?

*

Ńu th́, phải chăng quả báo à ?
Gít người, người ch́t chính Trung Hoa !
Là bài học đ́y, nhìn gương nhé
Định hại người mà hóa hại ta !

*

Chỉ ṭi người dn qúa ḿt thi
Đón xun tưởng ng̣p tíng vui cười
Đón xun, thn quýn mong đoàn tụ
Nào bít chia ly đ́n sút đời...

Ng Minh Hằng

 

- Bằng Phong Đặng Văn u: "...Tiến sĩ Nguyn Kim Qu, bt hiu Người Lnh Gi Oregon,đem chuyn tr dư, tu hu v đi tư ca nh thơ Ng Minh Hng ra bu rếu, ti rt ly lm tiếc. Tiếc v ng l Tiến sĩ, là giáo sư, m tường thut mt chuỵn như thế l lm nhc người tr thc, người đc s nhn ra tư cch ng Tiến sĩ thp km....","... Nh thơ Ng Minh Hng b mt by tay sai Vit Tn chi mt cch th tc v b khng chu lm thơ ca ngi lnh t Hong Cơ Minh. Bn lm nghip v th mi khut thn lm nhc t tin ca chng. Cn ng l Tiến sĩ, l người tr thc m ng bu rếu đi tư nh thơ Ng Minh Hng trong khi ng chỉ nghe trong lúc trà dư tửu ḥu, khng rõ đúng, sai th làm sao người ta khng những tưởng ng cũng l đon vin Vit Tn, mà còn là kẻ h̀ đ̀, bun chuỵn to lao, ng khng thy nhc ?"

 

- Phạm Trung Kin: ".....Vi nhng g TK ti đc v biết được v b Ng Minh Hng cng nhng li ph bng, nhc m b mt cch bn thu h đng! ...TK ti thng cm vi b, v ly lm rt đng tiếc cho c ng Tường Giang ln b Hong Hoa Lan (v nhng k ăn theo, vo ha) đ v đang t gy th chuc on vi b Hng, v biến mnh thnh nhng k chi thu mng mướn ?

 

- Ng Kỷ: "Hm nay nhn ci mail thng Vit gian khn nn Hong Duy Hng "đi ly khu cung" n Thi sĩ Ng Minh Hng ti thy bun cười v cng khinh b ci thng lut sư "ch chết" ny. Ai đi chi b Ng Minh Hng cho sướng tay, sướng ming, gi mails đi tm lum tm la đ ph bng, nhc m danh d n Thi sĩ Ng Minh Hng sut thi gian qua, nay li viết mail "xin li" v đi ly khu cung đ gip lm "sng t" vn đ. Ti chưa h thy trn qu đt ny ni chung v Hoa K ni ring li c mt thng "lut sư" ngu xun, đin cung, xun đng như ci thng ch chết Hong Duy Hng ny. By gi chc n nghe tin đn l n Thi sĩ Ng Minh Hng s kin hn ra ta v ti s nhc b ta, nn hn run s, lo lng, bn rn tay chn, bi vy hn mi viết thơ "xin li" v "gip" phng vn "ly cung" đ to cơ hi lm sng t vn đ, mt hnh thc mun lm "ha" vi n Thi Sĩ Ng Minh Hng."

 

- Nguỹn Kim Khánh: "Ai trn DĐ cũng bít là bà NMH khng may ĺy phải thằng ch̀ng b́t nhn v ṭn, b́t nhn đ́n ñi đưa cả tn cha mẹ bà NMH cho đa ḿt dạy chửi rủa. Ṃt thằng người đ́i xử với cha mẹ vợ cũ ṭ tình như th́ thì đ́i với vợ cũ nó còn ṭ đ́n th́ nào? Vịc nó nhờ bà NMH làm thơ giúp nó đ̉ nó đưa cho cán ḅ quản giáo trong nhà tù. ...Nḥn những bài thơ n nghĩa bà NMH làm giúp, nó dùng những bài thơ ́y trong tù đ̉ đ̉i ĺy chút n hụ của bọn cai tù là được lao đ̣ng nhẹ và thăm nui đặc bịt. Ra khỏi nhà tù, qua Mỹ, nó ĺy ngay những bài thơ ́y trả oán bà NMH bằng cách đưa cho bọn lu la VT, r̀i chính thằng ch̀ng b́t nghĩa ́y ḷn lưỡi vu cáo là bà NMH làm thơ tung h VC. Bọn tay sai vớ được ḿy bài thơ, mừng như cha mẹ nó śng lại, ku rú ln là thơ đỏ, là "Thi B Ng Minh Hng, người m sau 1975, đ lm hng chm thơ ca ngi Bc H" trong đó, ai ngờ cũng có cà Chu T́t Tín.

 

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003