bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


TIN HOA KỲ: Nguyễn Ngọc Ngạn lĩnh n Trục Xuất về Việt Nam khi Ni TT Donald Trump l "Bạo Cha"?

Trần Mai C/youtube

***


NHN ĐẠO

Việt cộng xa tận Việt Nam
Khng nguy bằng lũ Việt gian ở gần
V gần, n bm theo chn
Cờ vng che mặt, che thn để rồi...
Đm lưng, tro trở lin hồi
Tay dao tay ba ni lời hồ tinh
Trch chi sản phẩm Ba Đnh
Trch mnh chn thật, trch mnh ngy thơ !
Ta nhn đạo ha ta khờ
Cộng lừa bao vố mệt phờ vẫn ...tin !!!
 

Ng Minh Hằng

Ghi chú: Vì sáng tác những bài thơ có ṇi dung ch́ng VC và VG như th́ này nn NMH bị đánh phá, vu gian là NMH đánh phá những nhà dn chủ ở VN và đánh phá những người ch́ng c̣ng tại hải ngoại.

- Trung Lĩnh: "Thơ NMH kể tội lỗi của Việt cộng v Việt gian với qu hương v dn tộc, trng đứa no c tội th n giật mnh.

Thơ NMH chưa bao giờ vít gì hay nu đch danh con cẩu ln Tường gian hay mụ chưởi Cha Đm Thị Lữ, nhưng chúng lúc nào cũng giy nảy, rồi chơi trò Tăng Sm đ̉ lừa bịp diễn đn."

- Ng Ngọc Híu: " Thơ của Thi sĩ Ng Minh Hằng qu đng với thực tế. Lời Thơ đ ni ln tất cả những sự thật hiển nhin với mắt nhn của người cng chnh, lương thiện từng sống trong ci thin đng x hội chủ nghĩa việt cộng do tn hồ ch minh rập khun cs quốc tế đem p đặt ln miền Bắc v miền Nam VN sau 1975 như một bức tranh viễn ảnh x hội nay được chiến sĩ Ng Minh Hằng dng lời Thơ m tả lại từng nt vẽ đậm mu rất sống động, nn đ lm cho địch (vc) ngy đm trăn trở khng yn v sợ lộ tẩy, ảnh hưởng đến truyn truyền mị dn của chng. Thảo no, bọn thảo khấu vịt cộng chẳng ro riết tung ra đn cẩu trệ hoahonglan, tườngian...để cắn gấu quần tc giả Ng Minh Hằng. Đng l, vịt cộng qu đỗi tồi bại hết ni! "

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003