bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020


CALIFORNIA THANKS TRUMP! Patriots at Walk Of Life, San Francisco show love for President Trump!

 

Trần Mai C/youtube

***  

BẠO V TIỀN

Ṃt
Chuyện đời l thế, bạo v TIỀN (1)
Tục ngữ xưa rằng "tậu được tin" (2)
Huống mướn vi tn dn chủ cuội
Hoặc thu dăm mạng đấu tranh vin
B bầu đảng ro lng nhn đạo (3)
Khc ruột vẹm by chước lạc quyn
Nếu chẳng đ la đầy ti cộng
Ti g m  chúng quậy như đin !?

 

Hai

Tài gì Tàu c̣ng qụy như đin
Phải bạc tung ra khắp mọi mìn ?
Khng ṃt d̃ chi rùi đ̣u chén?
Chẳng tìn khó ñi nǵc mua tin !
Giáo sư còn lạ cu lim sỉ (4)
M phạm mà lơ ý thánh hìn (5)
Là bởi kim ngn đ̀y sức mạnh
Hay lòng kẻ sĩ vắng trung kin ???

 

Ba

Hay lòng kẻ sĩ thíu trung kin
Nn mới chào thua trước bạc tìn ?
Míng bả ăn vào là phải ch́t
M̀i cu cắn trúng sẽ thành đin
Anh hùng cũng hoá ra hèn mọn
Hảo hán hơn chi lũ võ bìn
Từ c̉ chí kim nào khác nhỉ
Tham, gian, dm, ác khó bình yn !

Ng Minh Hằng

 

1- Tục ngữ: Mạnh v gạo, bạo v tiền
2- Tục ngữ dn gian VN: C tiền mua tin cũng được
3- Ca dao: Bầu ơi thương lấy b cng
Tuy rằng khc giống nhưng chung một gin
4 và 5 các link:

https://www.foxnews.com/us/harvard-university-professor-arrested

https://boston.cbslocal.com/2020/01/28/massachusetts-china-indictments-charles-lieber-yanqing-ye-zaosong-zheng/

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003