bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020


CALIFORNIA THANKS TRUMP! Patriots at Walk Of Life, San Francisco show love for President Trump!

 

Trần Mai C/youtube

***    

BỨC TRANH ĐỜI
(Tặng Qu
Hương và Đ̀ng Bào Vịt Nam thn ḿn của ti)

 

Ngày ti bé, bức tranh đời ŕt đẹp
Ng
ười dn ti hìn ḥu lại can trường
Ti yu ng
ười và yu đời từng nét
Nét gia đình, hùng s
ử, nét qu hương
*
Đ́n tu
̉i ṃng mơ ti yu lính chín
Vít th
ư xanh tình tự gởi sa trường
B
ức tranh đời thm người trai nước Vịt
Gi
ữ nước hin ngang dũng cảm kin cường
*
Cho đ́n m
̣t Tháng Tư, ngày qúc nạn
N
ước dn ti ngã xúng bởi qun thù
Ti ngã v
ới qu, nhìn đời ngơ ngác
Ai vẽ qu ti thành m
̣t nhà tù ?!
*
Nhà tù ́y, m
̣t nhà tù vĩ đại !
Giam n
ước Vịt Nam, nh́t gíng Tin R̀ng
Nhà tù đỏ có nhi
̀u khu oan trái
N
ơi đảng sơn son hai chữ "khoan h̀ng"!!!
*
Hai ch
ữ khoan h̀ng lừa người "cải tạo"
"Học ṭp" th
i, đu có nh́t ai tù !!!
Đỉnh trí tu
̣ đã v cùng gian xảo
Chắng k
́t án nào nhưng ṽn thin thu ...
*
Chẳng có án nào cho ng
ười "học ṭp"
Nh
ưng có m̀ chn u tịch sườn đ̀i
Có ng
ười v̀ sau mười năm b̀m ḍp
Có ng
ười v̀ sau ḿy chục năm tri ...!!!
*
Có mẹ m con, đm tìm ra bi
̉n
Ĺy mạng mình
đánh bạc với trùng khơi
Ch́p mọi hi
̉m nguy, coi thường cái ch́t
Chỉ ćt cho con
được śng kíp người !
*
Ng
ười được bạc xót xa người thua trắng
B
ức tranh đời thm nét vẽ đau thương
Và t
ừ đ́y hai vai ti càng nặng
Nìm
đau đ̀ng bào, ñi ḥn qu hương
*
Ba m
ươi sáu năm m th̀m cục lữ
Xót th
ương qu nhưng sức mọn tài hèn
Đành m
ượn bút và nhịm màu ngn ngữ
Vẽ tranh đ
ời mời các bạn cùng xem
*
B
ức tranh đời vẽ bằng nhìu nước mắt
T
ừ Năm Mươi Tư đ́n ṭn phút này
Hai l̀n bỏ qu
lòng đau dao cắt
Ḿt n
ước tan nhà trăm đắng ngàn cay
*
Tr
ước vĩn ảnh của tang thương n ḷ
H
ỡi Vịt Nam, Phù Đ̉ng ḍy đi nào
Ng
ựa sắt roi th̀n c̀n người thừa ḱ
Đảng
đã làm sng núi quá hư hao !!
*
Đ
ừng do dự, khng th̉ chờ đợi nữa
Mau, mau ln, đ
ừng lỡ dịp làm người !
H
ỡi áp bức, vỡ bùng ra bỉn lửa ...
Ĺy lại qu
hương, vẽ đẹp tranh đời !!!


Ng Minh Hằng

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003