bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020


CALIFORNIA THANKS TRUMP! Patriots at Walk Of Life, San Francisco show love for President Trump!

 

Trần Mai C/youtube

***   


https://www.facebook.com/100009339626859/videos/2268054196849212/

TU ???

Cảm tác khi xem youtube thời 63-67 ở VN, sư sãi xúng đường bỉu tình làm loạn ch́ng đ́i lại chính phủ VNCH làm lợi cho VC, d̃n đ́n ngày 30/4/75, x qu hương,dn ṭc vào hoạ vong n.

*

Tu hay làm loạn th́ này ?
Khng lo kinh ḳ, chỉ hay xúng đường
Làm cho xã ḥi nhĩu nhương
Và làm đ́t nước máu xương ch́t ch̀ng
Giúp cho Vịt c̣ng thành cng
Mìn Nam chúng chím d̃ khng ṃt ngày
R̀i hơn b́n chục năm nay
Chùa chìn c̣ng phá, sư thày c̣ng giam
C̣ng đưa H̀ tặc ln bàn
Ng̀i chung với Pḥt, sư ngoan, khng phìn
Qúc doanh hóa khắp chùa chìn
Khng còn nữa, vẻ tn nghim Pḥt đường
Chùa thành ra ch́n hý trường
Vui chơi, lừa bịp, ph trương, bạc tìn
Ńu xưa, sư chẳng tham quỳn
Khng vu đàn áp, khng sing bỉu tình
Thì nay qu chẳng điu linh
Nước dn ṽn được thanh bình, đúng khng?
Lin Trì chẳng bị phá tung
Pḥt khng bị bắt ng̀i chung với H̀
Hỏi ai phản phúc mưu m
Đ̉ nay sng núi, cơ đ̀ tan hoang ?
Tu mà vọng ngữ, d́i gian
Vu người đàn áp đ̉ tan sơn hà
Đ́n nay Vịt c̣ng cùm tra
Lại im thin thít, th́ là làm sao?
Tinh th̀n V Úy đu nào
Ai làm đ́t nước, đ̀ng bào tr̀m lun ?

*

Tu mà làm hại cõi tr̀n
Làm dơ cửa Pḥt thì c̀n t̉y chay !

Ng Minh Hằng

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003