bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020


CALIFORNIA THANKS TRUMP! Patriots at Walk Of Life, San Francisco show love for President Trump!

 

Trần Mai C/youtube

***    


PHN TRẦN

(Trích LỜI CÁNH CHIM RỪNG sắp xút bản
)
 

Xin gởi những vị gọi tc giả l nh thơ


C phải nh đu, cũng chẳng lều
Ti lm thơ thế bởi ti yu
Thơ ti no c bao người đọc
C đọc cũng qun, chả nhớ nhiều
 *
Sự thật, thơ no c phải thơ
Chỉ l tiếng khc rất bơ vơ
Tiếng hờn của những hồn vong quốc
Tiếng tht đau thương của ci bờ
 *
Vả lại thơ c mới g
Cũ như Nam Bắc buổi phn ly
Cũ như nỗi hận ngy bung sng
Như thng Tư no mu lệ ghi !
 *
Ti viết l mong để chu con
May ra thng cảm cht lng son
M tha thứ tội cho ti đấy
Ci tội ti lm mất nước non !
 *
V thế, thơ no c phải thơ
L lời tự th tự xưa giờ !
L lời tạ tội cng mai hậu
Mong họ hồi sinh một ci bờ
 *
Mong họ đừng như lớp chng ti
Để Hồ lừa bịp mấy phen rồi !
V khng cảnh gic, chưa khn lớn
Đ để sinh si lũ vẹm người !!!

Ng Minh Hằng
2017

  

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003