bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020


CALIFORNIA THANKS TRUMP! Patriots at Walk Of Life, San Francisco show love for President Trump!

 

Trần Mai C/youtube

***    

CHỌN ĐI !!!

(Trích LỜI CÁCH CHIM RỪNG sắp xút bản)

Tíng ku th́t thanh của kẻ nặng lòng với qu hương

Đ̀ng bào ơi, ḿt nước r̀i ...
Chỉ vài năm nữa đ́y thi ńu mà
Chúng ta khng cứu nước ta
Quay đi, mặc chuỵn sơn hà cho ai
Thì r̀i Tàu c̣ng ln ngai
Và r̀i Vịt c̣ng lạy dài Cḥt thi
Ńu như ngày ́y đ́n r̀i
Vịt Nam và cả cục đời ta tiu
Thời gian lại chẳng còn nhìu
Có hai năm đ̉ xoay chìu mà thi *
Ai chưa th́y, hãy nhìn coi
Phải Tàu c̣ng ở khắp nơi nước mình?
Đừng như đà đỉu, v tình
Cho rằng dn nước thanh bình, ́m no
Cho rằng đang śng tự do
Chớ nghe phản đ̣ng vẽ trò đ́u tranh
Hãy xin ṃt phút chn thành
Nhìn ra th́ giới chung quanh xem nào
Xem rằng mình śng ra sao
Và xem đ́t nước đ̀ng bào ở đu
Nhìn đi và hãy tỉnh mau
Thời gian ta chẳng còn lu nữa r̀i !
Hai năm ngắn nữa mà thi
Sẽ như Ty Tạng, như người Tn Cương !!!
Ńu khng dũng cảm ln đường
D́n thn giải cứu qu hương nước nhà
Cứu người là cứu chính ta
Thì ta ḿt h́t sơn hà, hỡi ơi !

Còn hai năm nữa mà thi
C̣ng kia bán nước ta r̀i, đứng ln
C̣ng g̀n năm trịu đảng vin
Ta chín chục trịu, sức nghing bn nào ?
Lòng dn b́t khút tự hào
Xe tăng, súng đạn sẽ nhào h́t thi
Gít dn nhóm nhỏ, d̃ r̀i
Nhưng khi cả trịu con người, dám khng ?
Trịu người như thác ṃt dòng
Thì năm trịu đảng xúng lòng bỉn ngay !
Chính ta, ta phải đ̉i thay
R̀i người ngoài mới típ tay giúp mình
Còn ta hèn ýu, nín thinh
Thì đừng mơ kẻ thương tình cứu ta
Tự do khng phải món quà
Ng̀i xin r̀i đợi người mà đem cho !
Mà là tranh đ́u cam go
Mà là xương máu và do kin cường !
Đứng ln mà cứu qu hương
Tự do, n ḷ, hai đường, chọn đi !!!


Ng Minh Hằng
2017

* Từ nay đ́n năm 2020 còn có hơn hai năm. Ńu đúng như tin đ̀n thì năm 2020 là năm Vịt c̣ng giao nước Vịt Nam cho Trung c̣ng

theo ṃt ước ký ḱt giữa Trung c̣ng và Vịt c̣ng ngày 3 và 4/9/1990 tại ḥi nghị ở Thành Đ, tỉnh Tứ Xuyn, Trung c̣ng. Đ́n lúc ́y,

VN sẽ chỉ còn là ṃt thành ph́ của Tàu và dn VN sẽ thành n ḷ của Tàu gíng như dn Tn Cương, Ty Tạng, Duy Ng Nhĩ. Ṿy, ta

phải đứng ln mau!

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003