bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

***   

 

 

ŃU TA BỎ DỊP MAY NÀY

VC ký ba vùng Vn Đ̀n, Bắc Vn Phong và Phú Qúc cho Tàu làm Đặc Khu Kinh T́. Hỡi đ̀ng bào Vịt Nam mọi giới và mọi tủi, hãy đ̀ng loạt đứng ln dẹp đảng VC, bảo ṿ qu hương, ńu khng, ta sẽ thành n ḷ.

Việt Nam cộng đã bn rồi
Đảng gian c thế, ta ngồi nhn ư?
Đứng ln, chỉ mặt quốc th
Cng nhau đi lại cơ đồ của ta !
Việt Nam một dải sơn h
Mu xương bao thuở ng cha đắp bồi
Ta khng cho php lũ người
Dã tm phản qúc ph tơi sơn h !
Việt Nam l của dn ta
Khng l của đảng, chớ m to gan!

Đứng ln, toàn qúc Vịt Nam !!!
C̣ng n cướp nước đ̉ làm của ring
Chín chín năm cắt ba mìn
"Đặc Khu Kinh T́" giao nguyn cho Tàu
Cho thu là đ̉ bắt đ̀u
Dự trình xắp x́p bàn giao sơn hà
Dn ta chín chục trịu mà
Chỉ c̀n ṃt trịu yu nhà Vịt Nam
Đứng ln, vịc phải ta làm
Thì năm trịu c̣ng vỡ tan ṃt ngày!
Còn ta cúi mặt khoanh tay
Thì ta sẽ bị c̣ng đày, Tàu thiu


Thời gian ta chẳng còn nhìu
Ta khng tự cứu, ai lìu cứu ta?!
Đã bao cơ ḥi đi qua
Vì ta nhu nhược, vì ta ýu hèn
Dựa người, ỷ lại đã quen
Nn ta đ̉ c̣ng làm đen cục đời !
Nay ta phải đứng ln thi
Đy cơ ḥi cúi, đy thời đ̉i thay
Ńu ta bỏ dịp may này
Ngàn năm đ́t nước trong tay giặc Tàu !!!
Qu hương chìm đáy bỉn su
Tương lai con cháu đỏ ng̀u ḷ n
Và ta ḿt trắng cơ đ̀
Cúi đ̀u vng ḷnh Hán - H̀, nhục khng???
 

Ng Minh Hằng 

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003