bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

***   

Tŕch TÍNG GỌI NÚI SNG sắp in

BI THƠ GỞI

HOA XƯƠNG RỒNG

(Vọng điếu Hương Linh cố Thi sĩ TRẦN MINH HẢI)


Ti đọc tnh cờ trang co ph
Người đi, cnh hạc quyện vo sương
Chợt nghe xa xt niềm nhn thế
Mắt bỗng sầu cay nỗi đoạn trường

*

Bt mực bỗng trn bao cảm xc
Xt người gnh vc nợ non sng
Thương người chung kiếp tằm mi miệt
Nhả mi đường tơ kết phm lng

*

Chưa gặp, khng quen, tn đ biết
(Bởi tn người k dưới bi thơ)
V thơ, d viết trong cm xch
Vẫn một trung kin với sắc cờ

*

Vẫn dạ sắt son dng đất nước
Khng hng, khng phục lũ v nhn
Cắt qu trả nợ cho Tu cộng
Ch đạp lun thường bắn giết dn

*

Ti đọc thơ người ti đ thấy
Thơ vng Quảng Trị bng cờ bay
Thơ đen địa chấn đm cm xch
Thơ thng Tư đau nhục, đọa đầy....

*

V thấy trong ti niềm cảm mến
thơ xanh biếc mộng sơn h
Tnh người, tnh nước, tnh qun ngũ
i, nhnh Xương Rồng đ trổ Hoa !!!

*

Trầm lặng ti nhn tờ co ph
Tiễn người thi hữu đắng lời thơ
Tiễn người lính chín cay dòng ḷ

Cảm tạ tình anh với cõi bờ...

Ng Minh Hằng

2008

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003