bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

*** 


 

Đ̣C TRÙNG VŨ HÁN

Vít đ̉ ghi nhớ tṛn đại dịch Corona, đ̣c trùng từ Vũ Hán ly lan ra 198 nước trn th́ giới.

Từ cúi tháng 12/2019 đ́n ngày 26/3/2020, theo th́ng k của Worldometers, hơn nửa trịu người bị ly nhĩm và hơn hai chục ngàn người đã tử vong.

 

Corona đ̣c trùng từ Vũ Hán
Lan tḥt nhanh và gít ch́t bao người
Có những lò thiu khói cùng bay loạn
Có những gia đình như nước, b́c hơi....

*

Có người vợ đang cưu mang m̀m śng
Đang dựng xy t̉ ́m của gia đình
Thì virus đ̣p tan tành gíc ṃng
X người ch̀ng ngã ṿi với v minh

*

Có những người con xót xa, tuỵt vọng
Nhìn mẹ cha trùng đ̣c nghín tan đời
Có tíng thét nghẹn ngay từ c̉ họng
Bn cửa lò thiu, trong đ́ng xác người

*

M̀m đại hoạ lan tràn ra th́ giới
Bao ngàn người v ṭi ch́t đau thương
Và nhn loại b̃ng nhin thành ýu đúi
Nhìn bịt ly mới hỉu nghĩa v thường

*

Có bịt ly mới th́y khi giành śng
Śng bon chen như vĩnh cửu mun đời
Là ngu dại, vì tìn tài danh vọng
Chẳng nghĩa gì khi sự śng xa tri

*

R̀i Mỹ qúc, đ̣c trùng từ Vũ Hán
Từng tỉu bang virus cướp an bình
Khi khoa học chưa trói tay thủ phạm
Thì loài người còn chia bịt điu linh

*

Khng ai nghĩ có ṃt ngày th́ giới
Phải bùn lo, b́t lực đ́n kinh hoàng
Trong khung cửa, ng̀i nhìn đời h́p h́i
Nhìn tử th̀n c̀m lưỡi hái nghnh ngang

*

Khng ai nghĩ có ngày như ṭn th́
Vì đ̣c trùng từ Trung c̣ng tung ra
G̀n khắp địa c̀u đ̣c trùng tác ṭ
Bao chục ngàn người theo khói bay xa ...

*

Khng ai nghĩ ...th́ mà là sự tḥt
Đang xảy ra trong th́ giới con người
Hỡi Vũ Hán những linh h̀n oan khút
Và năm chu...mau tr̉i ḍy đòi đời ...

*

Mau tr̉i ḍy hỏi đ̣c tài Trung c̣ng
Rằng đ̣c trùng Vũ Hán ở đu ra ?
Kẻ khủng b́, gít người bằng hóa học
Ṭi ác này th́ giới chẳng dung tha !!! 

Ng Minh Hằng

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003