bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

***  

NGHING MÌNH

TRN TRỌNG CẢM ƠN

Vít đ̉ ghi nhớ và cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của người Vịt Nam tại Mỹ. Những người đã ćng hín thời gian và cng sức ng̀i may kh̉u trang, mũ, áo đ̉ tặng nhn vin y t́ ở các nhà thương vì sự thíu hụt tr̀m trọng những thịt bị này trong những ngày th́ giới nói chung, nước Mỹ nói ring, g̀ng mình chịu những đau thương ch́t chóc ly nhĩm kinh hoàng vì con đ̣c trùng Corona ly lan từ Trung C̣ng. (Covid-19)

 

Đang khi đ́t nước bùn đau
Vì con trùng đ̣c c̣ng Tàu th̉y sang
B́t ngờ, khng đủ kh̉u trang
B́t thường, thíu cả áo choàng, bao tay
Bởi vì "kẻ lạ" mới đy
Đi thu mua sạch nn nay khng hàng
Và vì Mỹ với lòng vàng
Th́y Tàu hoạn nạn gởi sang giúp Tàu
Th́ mà ai có ngờ đu
Đ̣c trùng hại Mỹ chính Tàu đưa sang!
Người nhĩm bịnh khắp tỉu bang
Và người ch́t ngót b́n ngàn, chưa ngưng *
Chính phủ lo lắng khng ngừng
Nhà thương làm vịc chẳng dừng ṃt giy
Trong cơn nguy kịch th́ này
Mà đ̀ thít bị trong tay khng còn
Vịt Nam tỏ t́m lòng son
Khắp nơi, các chị ng̀i tròn bn nhau *
Đi tay khéo léo nhịm màu
Kh̉u trang và mũ trùm đ̀u chị may ...
Nhà thương đem đ́n trao tay
Nhìn nhau cảm đ̣ng, mắt cay lòng mừng
Lại thm anh Đức Chị Dung *
Tặng kho thít bị, đ̀ dùng y khoa
Đọc tin mắt ḷ ti nhoà
Kh́n nguy mới rõ đu là vàng thau
Có lòng, lòng mới bít đau
Có tình, tình mới làm giàu th́ gian
Trong cơn đại dịch nguy nàn
Qúy thay hành đ̣ng vẹn toàn nghĩa n
Chung tay, nghĩa cử góp ph̀n
Nói ln bản ch́t của dn Vịt mình
Đ̀n ơn đáp nghĩa, chí tình
Yu thương, bảo ṿ nơi mình an cư

*

Trái tim ln m̃n, nhn từ
Mãi ghi đ̣m ở tm tư mọi người
Nghing mình trn trọng, chúng ti
Gởi Anh, gởi Chị đi lời CẢM ƠN ...

Ng Minh Hằng

* Xin xem những hình ảnh và  ghi chú kèm theo:

 
PHNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Vợ chồng gốc Việt ở Massachusetts tặng 1 kho thiết bị y tế cho cc bệnh viện

WORLD / COUNTRIES / UNITED STATES

Last updated: March 31, 2020, 22:02 GMT

United States

Coronavirus Cases:

185,270

Deaths:

3,780

Recovered:

6,347

   Now

        Yesterday

Search:

 

USA
State

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

New
Deaths

Active
Cases

Source

New York

75,795

+8,470

1,550

+208

69,270

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

New Jersey

18,696

+2,060

267

+69

18,429

[1]

Michigan

7,615

+1,117

259

+75

7,351

[1] [2]

California

7,453

+205

149

+4

7,244

[1]

Massachusetts

6,620

+868

89

+33

6,521

[1] [2]

Florida

6,338

+634

77

+6

6,261

[1] [2]

Illinois

5,994

+937

99

+26

5,893

[1] [2] [3]

Washington

5,250

 

210

 

4,550

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Louisiana

5,237

+1,212

239

+54

4,998

[1] [2]

Pennsylvania

4,843

+689

63

+12

4,780

[1] [2] [3] [4]

Georgia

3,817

+785

108

+6

3,709

[1] [2] [3]

Texas

3,322

+416

49

+8

3,166

[1] [2]

Connecticut

3,128

+557

69

+33

3,059

[1] [2] [3]

Colorado

2,627

 

51

 

2,576

[1]

Tennessee

2,389

+461

23

+10

2,245

[1] [2]

Ohio

2,199

+266

55

+16

2,144

[1]

Indiana

2,159

+373

49

+14

2,110

[1]

Maryland

1,660

+247

18

+3

1,589

[1] [2]

North Carolina

1,498

+125

8

+1

1,485

[1] [2]

Wisconsin

1,351

+66

25

+2

1,324

[1] [2] [3]

Missouri

1,327

+296

14

+1

1,311

[1]

Arizona

1,289

+132

24

+4

1,262

[1]

Virginia

1,250

+230

27

+2

1,221

[1]

Nevada

1,113

+105

18

+3

1,095

[1] [2]

South Carolina

1,083

+158

22

+4

1,061

[1]

Alabama

974

+39

13

+2

961

[1] [2]

Mississippi

937

+90

20

+4

917

[1]

Utah

887

+81

5

+1

882

[1] [2]

Oregon

690

+84

18

+2

672

[1] [2] [3]

Minnesota

629

+53

12

+2

483

[1]

Kentucky

591

+111

17

+6

510

[1]

Oklahoma

565

+84

23

+6

541

[1]

Arkansas

523

+15

8

+1

480

[1] [2]

Iowa

497

+73

7

+1

472

[1] [

...

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003