bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

*** 


CHẲNG LẼ ...???????

Cảm tác khi đọc tin ś người ly nhĩm China Virus tại tỉu bang New York - Mỹ qúc - cao nh́t trn th́ giới và ś bịnh nhn ch́t vì China Virus tại New York lại chím g̀n phn nửa t̉ng ś tử vong vì dịch này trn toàn nước Mỹ.

 

Năm mươi tỉu bang nước Mỹ
Nơi nào trùng đ̣c cũng thăm
Nhưng sao tỉu bang New York
Bịnh nhn ch́t cḥt ch̃ nằm?

*

Năm mươi tỉu bang nước Mỹ
Cali băm chín trịu người
Đng g̀n ǵp hai New York
Bính nhn lại ch́t ít thi ...

*

Năm mươi tỉu bang nước Mỹ
Illinois đứng thứ ba
Sau Cali và New York
Bịnh nhn cũng ch́t ít mà !

*

Năm mươi tỉu bang nước Mỹ
Chỉ ring New York mà thi
Người ch́t chím g̀n phn nửa
Tử vong toàn qúc, hỡi Trời !

*

M̃i ngày đọc tin New York
Ś người ch́t dịch mà kinh
Và cả ś người ly nhĩm
Vụt cao, cao đ́n gịt mình

*

New York, ś người ly nhĩm
Tăng cao, cao nh́t địa c̀u
Hãy xin ai người, trách nhịm
Đìu tra hư thực, nng su ....

*

Hm qua nghe tin New York
Đào m̀ ṭp th̉ chn người
Năm mươi tỉu bang nước Mỹ
Mà sao New York th́ thi ???

*

Nhớ đu chỉ vài tùn trước
Chính ng th́ng đ́c Cuomo
Bịnh nhn thì c̀n máy thở
ng thì ćt máy tỉnh bơ !!!

*

M̃i ngày đọc tin New York
Mà lòng nghi hoặc, hoang mang
Chẳng lẽ tìn Tàu nó ngọt
Mà người tàn ác, dã man ...???

Ng Minh Hằng

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003