bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

*** 

 


 


BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI SÁU

Anh giải phóng gì? Anh giải phóng ai ?
Chúng ti đu có c̀n anh giải phóng !
Śng ở mìn Nam chúng ti no ́m
Có đủ nhn quỳn, hạnh phúc, tự do ...
*
Trẻ được yu thương, giáo dục, chăm lo
Già được kính, được nghỉ ngơi, săn sóc
Dù xã ḥi khng khun vàng thước ngọc
Nhưng có nhn lun, đạo nghĩa làm người
*
T̉ qúc, anh đòi chia cắt làm đi
Anh bn đó, ti bn này B́n Hải
Ai đã gian manh, ḷt lường, quỉ quái
Lén đưa qun vào đánh phá mìn Nam ?
*
R̀i ai tăng d̀n cường đ̣ dã man
Từ bắt cóc, từ đắp m, ám sát
Đ́n pháo kích làm dn lành ch́t thảm
Và mở ra bao tṛn chín kinh hoàng ?
*
Anh dựng chiu bài giải phóng mìn Nam
Trong khi mìn Nam chẳng c̀n giải phóng
Ai chẳng bít anh dã tm, tham vọng
Mục đích gian hùng, cướp trắng mìn Nam
*
Cướp mìn Nam r̀i, hỉm ác, gian tham
Anh típ tục bịp đ̀ng bào, dn ṭc
Gít śng, nh́t tù mà la học ṭp
Bao nhn tài rừng núi thẳm vùi xương
*
Úng máu đ̀ng bào, anh nói yu thương
Yu thương hả, sao đoạt nhà, cướp đ́t ?
Giải phóng hả, sao đưa người xúng ṿt ?
Nhìn mị từ "giải phóng" nghĩ mà kinh !
*
Này, hãy đi giải phóng chính Ba Đình
Đ̉ nước Vịt khng còn mùi xác ch́t
Đ̉ mun thuở rạng danh dòng hào kịt
Đ̉ qu hương khng bị đảng dng Tàu
*
Đ̉ tránh cho anh ñi nhục ngàn sau
Và con cháu khng bị Tàu đ ḥ
Anh bán sơn hà mun dn ph̃n ṇ
Tàu đặt giàn khoan anh th́y th́ nào ?
*
Đủi Mỹ, đánh Ty anh ṽn tự hào
M̀m xoen xoét những ba dòng cách mạng
Ba Đình hm nay nghnh ngang đại hán
Hùng, Dũng đu sao mặt cúi, m̀m cm ?
*
Sang, Trọng đu sao t̉ qúc khóc th̀m
Sao dn ṭc đau thương trong tù ngục
Th́ cũng Trít, Nhn, th́ mà Mạnh, Phúc
Nhìn năm chu anh bít nhục khng nào ?
*
Chính anh c̀n giải phóng đ́y, cờ sao !
Vì dn sẽ thét vang lời oan ức
Sẽ đ̣p tan tành gng xìng áp bức
Hỉn hách, hin ngang ĺy lại sơn hà ...
*
Tíng tŕng Din H̀ng chín thắng Đ́ng Đa
Lại sáng chói trn từng dòng qúc sử
Nhìn rõ nhé những anh hùng quýt tử
Đ̉ non sng t̉ qúc śng mun đời !!!
*
Ngạo ngh̃ cờ vàng trong nắng vàng tươi
Hà Ṇi - Sài Gòn mừng ngày giải phóng
Mười sáu đứa anh, chẳng thèm gít śng
Mà tha cho, khng cải tạo. V̀ vườn !
*
Đủi cḥt v̀, dn ĺy lại qu hương
Nắm chặt tay nhau, bày con ṃt mẹ
Xy nhà Vịt Nam hùng cường, tươi trẻ
Đ̣c ḷp, tự do, hạnh phúc, nhn quỳn
*
Những v́t hằn, đau nhức gíng R̀ng Tin
Anh tạo đ́y, và chúng ti chạy chữa
Đ̉ kh́i ḥn thù ngui ngoai, tan rữa
Đ̉ hờn oan t̉ qúc sớm phai nhòa
*
Tàu đặt giàn khoan, cắm ḿc Hoàng Sa
Ṭi bán nước, ṭi gít nòi phản gíng
Ṭi trước giặc Tàu, các anh cm họng
Nn dn ba mìn giải phóng cho anh...
*
Chính nghĩa là đy, giải phóng phải thành
Nào, vùng ḍy hỡi ba mìn, dn ṭc ...

 

Ng Minh Hằng

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003