bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

*** 

NGÀY QÚC ḤN PHẢI LÀ NGÀY QÚC ḤN

Tin lin mạng: lưỡng Vịn Qúc Ḥi của tỉu bang Virginia đã ban hành ṃt nghị quýt cng nḥn ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Nam Vịt Nam (hay cũng có th̉ gọi là ngày Vịt Nam C̣ng Hòa). Đó là Nghị Quýt SJR 455 được Thượng Vịn Virginia ch́p thụn ngày 21/2/2013 và Hạ Vịn Virginia ch́p thụn ngày 22/2/2013. Với ŕt nhìu chục trịu người Vịt Nam trong và ngoài nước và với tác giả thì ngày 30/4/1975 đã là Ngày Qúc Ḥn và sẽ mãi mãi là Ngày Qúc Ḥn bởi những lý do cng bình và đơn giản trong bài thơ dưới đy:

NGÀY QÚC ḤN PHẢI LÀ NGÀY QÚC ḤN
Trong trái tim, trong sách sử loài người
Đ̉ ghi lại ngày tang thương trời đ́t
C̣ng cướp mìn Nam, c̣ng gít cục đời
*
NGÀY QÚC ḤN PHẢI LÀ NGÀY QÚC ḤN
Bởi BA MƯƠI, ṃt cúi THÁNG TƯ xưa
Ngày Vịt c̣ng gy hờn oan v ṭn
Bức tử mìn Nam, qủy quỵt, gạt lừa
*
NGÀY QÚC ḤN PHẢI LÀ NGÀY QÚC ḤN
Bởi đảng trả thù dn chúng mìn Nam
Nào "cải tạo", lớp ch́t vì b́t khút
Lớp ch́t bịnh, oan, roi, súng, bạo tàn
*
Lớp bị đảng lừa đi kinh t́ mới
Đ̉ đảng cướp nhà, cướp của, chia nhau
Mặc dn ch́t bn lúng mì đang xới
Ch́t bởi mũi rừng, nắng ṿi mưa mau
*
Lớp ch́t bỉn khơi trn đường tị nạn
Bị sóng vùi m ḥn đáy trùng dương
Hay hải tặc chặn đ̀u, khng cách thoát
Hoặc tàu hư, lạc ĺi giữa đm trường
*
NGÀY QÚC ḤN PHẢI LÀ NGÀY QÚC ḤN
Ngày đau thương của nước Vịt Nam mà !
Vì đảng đã coi người như thú ṿt
Cũi sắt, dùi cui th́ng trị dn nhà
*
NGÀY QÚC ḤN PHẢI LÀ NGÀY QÚC ḤN
Thi chớ vẽ vời thay chữ, đ̉i tn
Thay đ̉i th́ nào ṽn kìa, sự tḥt
Sự tḥt kinh hoàng của 
THÁNG TƯ ĐEN !
*
Sự tḥt dã tm của bày ác thú
Bín Vịt Nam thành qụn, hạt của Tàu
Bắt dn ṭc śng nhục nhằn đói kh̉
Đ̉ bạc tìn, ngi vị đảng chia nhau ...
*
Này hỡi đảng và những con tương c̣n
Ván cờ vào phút chót, tỉnh đi thi !
NGÀY QÚC ḤN PHẢI LÀ NGÀY QÚC ḤN
Lương tm đu, sao ch́i bỏ tíng người ???

Ng Minh Hằng

Tháng 4/2013

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003