bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 

Nước Mỹ Thăng Trầm/L Thị Hoi Niệm

 *** 
 

 

THÁNG TƯ


Tháng Tư mà tuýt còn rơi
Còn mang cái lạnh của trời tháng Hai
Trái tim vong qúc lạc loài
Bừng si lửa ḥn u hoài tháng Tư
Còn đy v́t chém qúc thù
V́t thương chưa kín thì chưa ngui hờn
Ngược dòng ta ṽn c đơn
Làm con én lẻ đợi ngùn gió xun
Dù xun đ́n đã bao l̀n
B́n Lăm mùa đã n c̀n hứa sung
Qu thì ḷ đắng ṽn tun
Lời th̀ thì đã mun phương nhạt mờ
Ra khơi lắm kẻ qun bờ
Có v̀ người lại xy mơ với thù
Nn thơ đắng cả ngn từ
Và lòng c lữ tháng Tư nghẹn ngào
Qu hương mún được tự hào
Thì qu dũng cảm ln nào, qu ơi....!!!
Đừng mong, đừng dựa vào người
Chỉ qu mới tḥt xy đời cho qu !

Tháng Tư tuýt ṽn tứ b̀
Ṽn mang cái lạnh não ǹ tháng Hai
B́n Lăm Năm với tr̀n ai
Có ai chia tíng thở dài Tháng Tư ???

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng