bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 

Nước Mỹ Thăng Trầm/L Thị Hoi Niệm

 *** 

THNG TƯ ĐEN

XIN THẮP NN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM

NHỮNG VỊ ANH HNG

CỦA DN TỘC VIỆT NAM

 

 

 

THNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM TRUNG TÁ NGUỸN VĂN LONG, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HNG CỦA DN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TŨN TÍT NGÀY MÌN NAM BỨC TỬ 30/4/1975

 

Trung Tá NGUỸN VĂN LONG

 

                                           Khi nghe lệnh đầu hng, bung sng                                       
                                          Khắp mìn Nam ai cũng kinh hoàng                                             Hỡi ơi, tổ quốc Việt Nam
V đu nn cảnh điu tàn nước dn 
Dưới tượng đi Thủy Qun Lục Chiến
C t́c lòng tận hiến non sng
Đất nu, chan đỏ mu hồng
Mu Trung t Nguyễn Văn Long hào hng
Nn hương khói tỏa no nng ...

oOo

 

THNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦN TƯỚNG TR̀N VĂN HAI, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HNG CỦA DN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TŨN TÍT NGÀY MÌN NAM BỨC TỬ 30/4/1975

 

 Chủn Tướng TRẦN VĂN HAI

Tư Lệnh Sư Đon 7 Bộ Binh
Yu dn, yu lnh trước yu mnh
Qu hương bức tử vo tay giặc
Th chết cho trn ci chết vinh !

oOo

THNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦN TƯỚNG L NGUYN VỸ, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HNG CỦA DN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TŨN TÍT NGÀY MÌN NAM BỨC TỬ 30/4/1975

 

Chủn Tướng  L NGUYN VỸ

Bnh Long anh dũng gp ti năng
Lm tướng như ng, mấy kẻ bằng
Quốc sĩ đầu hng sao được giặc
Sn cờ Tư Lệnh, nh sao băng !!!

oOo

THNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM THÍU TƯỚNG NGUỸN KHOA NAM, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HNG CỦA DN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TŨN TÍT NGÀY MÌN NAM BỨC TỬ 30/4/1975

 
Thíu T
ướng NGUYỄN KHOA NAM

Đức độ ti năng đ r rng
Bo đền nợ nước, Nguỹn Khoa Nam
Núi sng bức tử vo tay giặc
Th chết vinh danh, chẳng nhục hng!

oOo

 

THNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦN TƯỚNG L VĂN HƯNG,  MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HNG CỦA DN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TŨN TÍT NGÀY MÌN NAM BỨC TỬ 30/4/1975

 

Chủn Tướng L VĂN HƯNG

Anh hng An Lộc đ danh vang
Chấp nhận lm sao được lệnh hng
V nước, tướng hng, lng tiết kh
Chọn đường oanh liệt, chết vinh quang

 

oOo

THNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM THÍU TƯỚNG PHẠM VĂN PHÚ,  MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HNG CỦA DN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TŨN TÍT NGÀY MÌN NAM BỨC TỬ 30/4/1975

 

Thíu Tướng PHẠM VĂN PH

Thiếu Tướng, vinh thăng trận Hạ Lo
Huế đ, phng tuyến lắm cng lao
Ban M thất thủ vo tay giặc
Triệt thoi lệnh ban bỏ chiến ho

*

Bỏ đất l như bỏ mu xương
Giao tranh, gc sng giữa sa trường !
Tướng hng khng thẹn trang hng sử
Chia với sơn h chung vết thương !

 

oOo

THNG TƯ ĐEN, XIN THẮP NN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM ĐẠI TÁ H̀ NGỌC C̉N, MỘT TRONG NHỮNG VỊ ANH HNG CỦA DN TỘC VIỆT NAM ĐÃ TŨN TÍT NGÀY MÌN NAM BỨC TỬ 30/4/1975

 

Đại Tá H̀ NGỌC C̉N

Quyết chiến, cng dn giữ tỉnh nh
Trả th, giặc cộng bắt ng ra
Cần Thơ bịt mắt đem hnh quyết
"C
ứ giết nhưng đừng bịt mắt ta
Đ
ể ta nhn nước, dn lần cuối"
Anh hng mun thuở sử hng ca!

 

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng