báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 


 

Nói Với Tuổi Trẻ -  Song Châu

https://youtu.be/PseU-cLjd1E

***
 

Bài thơ "If" ca RUDYARD KIPLING và Thơ Phóng Tác của Ngô Minh Hằng

 

IF    NẾU

-Rudyard Kipling
(great Bristish poet, 1865-1936)   

  Ngô Minh Hằng

 

If you can keep your head when all about you   
Are losing theirs and blaming it on you      
If you can trust yourself when all men doubt you      
But make allowances for their doubting, too   

If you can wait and not be tired by waiting    
Or being lied about, don’t deal in lies      
             Or being hated, don’t give way to hating    
And you don’t look too good, nor talk wise   

If you can dream – and not make dreams your master     
If you can think – and not make thoughts your aim   
If you can meet with Triumph and Disaster     
And treat those tow imposters just the same     

If you can bear to hear the truth you’ve spoken  
Twisted by knaves to make a trap for fools    
Or watch the things you gave your life to, broken     
And stoop and build’em up with worn-out tools      

If you can make one heap of all your winnings  
And risk it on one turn of pitch-and-tos   
And lose, and start again at your beginnings  
And never breathe a word about your loss   

If you can force your heart and nerve and sinew   
To serve your turn long after they are gone      
And so hold on when their nothing in you     
Except the Will which say to them: “Hold on!”      

If you can talk with crowds and keep your virtue   
Or walk with Kings – nor lose the common touch   
If neither foes nor loving friends can hurt you    
If all men count with you, but none too much     


If you can fill the unforgiving minute    
With sixty seconds’ worth of distance run    
Your is Earth and everything that’s in it   
And – which more – you’ll be a Man, my son!    
*

Rudyard Kipling (1865-1936)     Ngô Minh Hằng

                                                                                                        29/4/2020

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

Bài thơ "If" ca RUDYARD KIPLING và Thơ Phóng Tác của Ngô Minh Hằng

 

 

 

IF    NẾU

-Rudyard Kipling
(great Bristish poet, 1865-1936)                                       Ngô Minh Hằng

         

 Nếu như con giữ được lòng bình thản   
Mà người không, còn trách cứ, chê bai
Dẫu vững tin, khi người ngờ, lãnh đạm  
Con vẫn xét mình xem có gì sai

 Nếu con biết đợi chờ và kiên nhẫn
 Không dối gian như kẻ lưỡi trăm đường

 Không trả đũa, không tỵ hiềm, thù hận                                      
  Bởi sân si, con cũng sẽ tầm thường

 Nếu con có những ước mơ ấp ủ              
  Cứ ước mơ, đừng nô lệ ước mơ
Nghĩ là đúng, hãy làm, không do dự
Thảm bại, thành công cũng một ván cờ

Nếu bị người bẻ cong lời con nói
Bôi dơ con làm sự nghiệp điêu tàn
 Dù tay trắng, con gom từng viên sỏi                        
Xây lại gia tài từ những nát tan

Nếu tất cả những gì con tạo dựng
 Bỗng mất đi trong canh bạc cuộc đời  
Con sẽ bắt đầu lại từ đáy vực  
Không than van, không tiếc hận một lời  

Nếu có lúc tinh thần và năng lực
Theo thời gian mà héo úa tàn phai   
Mà con đã đem toàn tâm toàn sức
Đem bình sinh, ý chí vượt đường dài

Nếu phấn đấu giữa cuộc đời ô trọc
Mà hồn con không lấm bụi sang, hèn
Thù hoặc bạn không thể làm con khóc
Trọng công bằng, không thiên vị lạ quen

Nếu từng phút trong đời con đã sống
Sống nhiệt thành không hoang phí, buông trôi
Là thế giới đã do con chủ động
Là thành công vì con đã thành người !
*
Rudyard Kipling (1865-1936) Ngô MinhHằng 

29/4/2020