bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             


 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 

Nước Mỹ Thăng Trầm/L Thị Hoi Niệm

 *** 

 

THỜI NO C QỦY C MA

Rashida Tlaib, một phụ nữ Hồi gio, đắc cử hạ viện phe Dn Chủ tại Hoa Kỳ ngy 6/11/2018, nhậm chức ngy 3/1/2019. Ngay một ngy sau đ, trong buổi họp đầu tin tại Hạ viện, c ta tuyn bố sẽ luận tội TT Donald Trump. Ngn ngữ của c ta: "Impeach the Mother F......".

Cho rằng tục bẩn l hay
V người chửi tục thế ny cao sang?
Chắc nghĩ thế nn nng Dn Chủ
Mới dng loi ngn ngữ "cấp cao"
Để lm "cha kho ngoại giao"
Ngy đầu ph hội, tự ho, vẻ vang
Thế l c một nng Hồi gio
Đ trổ ti hỗn lo, ma may
(Những ai bầu ci ả ny
Nếu khng hổ thẹn vỗ tay xem no !)
Ngy thứ nhất bước vo Hạ viện
Ả lanh chanh hnh diện khoe "ti"
Ci ti chửi tục hơn ai
Đưa ra đạo luật của loi g đy ?
Hay tại ả khng thy khng mẹ
Chẳng ch d, by vẽ bảo ban? *
Nn quen chửi tục ni cn
Chẳng hay v lễ l lm mnh dơ!
Loại mất dạy, hm hồ, thục bẩn
M bầu lm đạo luật, nghị vin?
Mở mồm đ thấy ni đin
Tấn cng, chửi tục, v biền, ai ham!

V gio dục m lm đại diện
Cho quốc dn th thiệt tai ương
Khng lịch sự, chẳng khim nhường
Lại rnh ngn ngữ của phường ba dao
Cung cch ấy lm sao đại diện ?
Viết luật g cống hiến cho dn?
Hỏi lm loạn thế, ai cần
Hoa Kỳ qa đủ những phần khuấy hi !

ng Trump thật l người yu nước
Đem ti năng đảm lược dng đời
Khng v đĩa thịt mm xi
M v dn nước rạng ngời mun sau
Nếu khng, lũ cộng Tu lang si
X năm chu lm gỏi m thi
Phiền thay, quốc hội lắm người
Chẳng v nghĩa vụ, v ngi, v tiền
Dn bầu họ nn quyền nn chức
M họ đem quyền lực phản dn
An nguy tổ quốc khng cần
Gạt phăng việc giữ nước dn an bnh
Họ chỉ muốn điu linh nước Mỹ
Nm mun người vo qũy đạo đen
Thấy Trump đốt đuốc rọi đn
Họ tung mun vạn đn hn cản chn
Hỏi ai cản được thần sấm st
Khi Trời giao quyền php trừ t ?

Th
ời no c qủy c ma
Th Tr
ời sai c ti ba cứu đời!

Ng Minh Hằng

- Chỉ có VC, Vịt gian, dư lụn vin, lực lượng 47, cng an mạng  mới dai dẳng chạy theo đánh phá, phun dơ, bịa chuỵn, chụp mũ, vu kh́ng người Qúc gia ch́ng c̣ng từ năm này qua năm khác, làm lợi cho VC.

- Chỉ có những kẻ v giáo dục, lòng lang dạ sói mới đem chuỵn gia đình, đời tư người khác ra xuyn tạc bi dơ, ng̣m máu phun người.

- Người hại khng can chi nhưng Trời phạt  thì khng ai cứu n̉i. Những kẻ gian ác, bán rẻ lương tm, mưu hại người lương chính sẽ bị Trời phạt.

NMH

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng